Fiskehelse

Vårt hovedmål er å gi kunden best mulig forutsetninger for å ha optimal fiskehelse i sine anlegg. Vårt arbeid skal til enhver tid utføres i henhold til myndighetenes lover og forskrifter. Vi legger stor vekt på å utvikle oss i samarbeid med næringa og bidra til et godt samarbeid mellom aktørene for å møte morgendagens utfordringer.

Vår viktigste tjenester er:

  • Fiskehelsetilsyn/helsekontroll, med spesielt vekt på forbyggende arbeid
  • Fiskevelferdskurs/undervisning
  • Gi råd i andre relevante fiskehelsefaglige emner
  • Brønnbåtkontroll