Om oss

Aqua Kompetanse AS ble stiftet i juni 2000, og har i dag avdelinger i Flatanger, Namsos, Rørvik, Lovund og Sandnessjøen. Vår stab av veterinærer, biologer og oseanografer – samt andre fagfolk innen havbruk og fiskehelse – utfører alle typer undersøkelser i både sjø og ferskvann. Vi leverer miljøundersøkelser, konsekvensutredninger, helsekontroller i mat- og settefiskanlegg, brønnbåtinspeksjoner, strømmålinger og vurderinger av nye oppdrettslokaliteter. Vi utfører dessuten fjordovervåkning, kartlegging av bunntopografi og utredninger av renseanlegg.