Nefrokalsinose hos laksesmolt

illustrasjon av laksesmolt med nefrokalsinoseAqua Kompetanse AS og FHF ønsker velkommen til fagwebinar om nefrokalsinose hos laksesmolt 8. desember kl 14-16. 

Det sentrale temaet for seminaret er utbredelse og alvorlighetsgrad av nefrokalsinose hos smolt i settefiskanlegg, med fokus på hvilke faktorer som ser ut til å være knyttet til utvikling av tilstanden. Det vil videre diskuteres hvordan næringen må ta hensyn til utfordringene rundt smoltifisering når man forsøker å begrense tilstanden. Blant annen vil de pågående FHF-prosjektene om nefrokalsinose;  NEFROSMOLT og STONEHUNT presentere sine foreløpige resultater.

PROGRAM

Programmet oppdateres kontinuerlig. Alle foredragsholderne er bekreftet. 

14:00-14:15  

Velkommen til webinaret
Utbredelse av nefrokalsinose hos oppdrettslaks i Midt-Norge  

Lauris Boissonnot, FoU-koordinator i Aqua Kompetanse. Prosjektleder for Nefrosmolt.

14:15-14:30 

Utbredelse av nefrokalsinose hos oppdrettslaks i Nord-Norge
Per Anton Sæter, veterinær i MarinHelse. Referansegruppemedlem i både Nefrosmolt og StoneHunt.

14:30-14:45 

Foreløpige resultater fra StoneHunt prosjektet
Arve Nilsen, forsker i Veterinærinstituttet. Prosjektleder for StoneHunt.

14:45-15:00 

Vannkvalitet med fokus på sjøvann og fiskehelse
Kari Attramadal, FoU-leder i Nofitech.

15:00-15:15 

PAUSE 

15:15-15:30 

Årsaker til nefrokalsinose hos oppdrettslaks i settefiskfasen
Christine Klykken, Ph.D. kandidat i Aqua Kompetanse og NTNU. Prosjektmedlem i Nefrosmolt.

15:30-15:45 

Celleendringer ved smoltifisering og effekt av saltfôr på osmoregulasjon
Richard Torrissen, kunderådgiver i Artec Aqua

15:45-16:00  

Smoltifiseringsutfordringer hos laksesmolt i intensiv drift
John Björn Sällebrant, Ph.D. kandidat ved Nord Universitet.

STREAMING

Fagseminaret streames via https://aqua-kompetanse.no/streaming/. 

KONTAKT OSS

Har du spørsmål om webinaret? Ta kontakt med Lauris Boissonnot i Aqua Kompetanse.