Publikasjoner

Klykken C., Dalum A.S., Reed A.K., Attramadal K.J.K., Olsen R.E. & Boissonnot L. (2022) Radiological detection of nephrocalcinosis in farmed Atlantic salmon Salmo salar L. Journal of Fish Diseases 00 :1–6

Boissonnot L., Iversen N., Kharlova I. Staven F. & Austad M. (2022) Characterization of lumpfish (Cyclopterus lumpus) with highest cleaning efficacy : A large scale study from Norwegian Atlantic salmon (Salmo salar) net pens. Aquaculture, 560, 738544

Klykken C, Boissonnot L., Reed A.K., Whatmore,P., Attramadal K. J. K. & Olsen R.E. (2022) Gene expression patterns in Atlantic salmon (Salmo salar) with severe nephrocalcinosis. Journal of Fish Diseases

Klykken C., Reed A. K., Dalum A. S., Olsen R. E., Moe M. K., Attramadal K. J. K. & Boissonnot L. (2022). Physiological changes observed in farmed Atlantic salmon (Salmo salar L.) with nephrocalcinosis. Aquaculture 554, 738104

Boissonnot L., Kohnert P., Ehrenfels B., Søreide J.E., Graeve M., Stübner E., Schrödl M. & Niehoff B. (2021) Year-round population dynamics of Limacina helicina and L. retroversa early stages in a high-Arctic fjord (Adventfjorden, Svalbard). Polar Biology 44, 1605-1618

Klykken, C., Boissonnot, L., Lunde, L. & Stensby-Skjærvik, S. (2020) Forekomst av nefrokalsinose hos oppdrettslaks i Midt-Norge. Norsk Fiskeoppdrett 2020 12 s. 40 – 43.

Graeve, M., Boissonnot, L., Niehoff, B., Hagen, W. & Kattner, G. (2020) Assimilation and turnover rates of lipid compounds in dominant Antarctic copepods fed with 13C-enriched diatoms. Philosophical transactions of the Royal Society B, 375,  20190647.

Hatlebakk, M., Graeve, M., Boissonnot, L. &  Søreide, J. E. (2019). Lipid storage consumption and feeding ability of Calanus glacialis Jaschnov, 1955 males.Journal of Experimental Marine Biology and Ecology, 521, 151226.

Staven, F. R., Nordeide, J. T., Imsland, A. K., Andersen, P., Iversen, N. S. & Kristensen, T. (2019) Is habituation measurable in Lumpfish Cyclopterus lumpus when used as cleaner fish in Atlantic salmon Salmo salar aquaculture? Frontiers in veterinary science, 6, 227.

Staven, F. R., Iversen, N., Kristiansen, M. & Vassgård, S. (2018) Økt lusespising hos rognkjeks i forbindelse med kontrollert sulting i merd. Norsk Fiskeoppdrett 2018 42(2) s. 40 – 45.

Erikson, U. G., Solvang, T., Schei, M., Aag, S., Strand, A. & Aalberg, K. (2018) Hydrolicer – Utredning av system, stress og velferd ved avlusing. SINTEF rapport 2018:01081.

Staven, F. R. & Andersen, P. (2017) Kartlegging av gyteslutt hos bergnebb i kommunene Flatanger og Vikna i Nord-Trøndelag, 2016. Norsk Fiskeoppdrett 2017.

Staven, F. R. (2017) Rognkjeksen blir stresset i første møte med laksen. Norsk Fiskeoppdrett 2017 42(4) s. 56 – 57.

Klykken, C., Løfsnes, O. M. & Andersen, P. (2016) Vurdering av forekomst av vill rognkjeks i Nord-Trøndelag. Norsk Fiskeoppdrett 2016

Moe, K., Næsje, T., Haugen, T. O., Ulvan, E. M., Aronsen, T., Sandnes, T. & Thorstad, E. B. (2016) Area use and movement patterns of wild and escaped farmed Atlantic salmon before and during spawning in a large Norwegian river. Aquaculture Environment Interactions 2016 8 s. 77 – 88.

Næsje, T., Aronsen, T., Ulvan, E. M., Moe, K., Fiske, P., Økland, F., Østborg, G. M., Diserud, O. H., Skorstad, L., Sandnes, T. & Staldvik, F. (2015) Villaks og rømt oppdrettslaks i Namsfjorden og Namsenvassdraget: Fangst, atferd og andeler rømt oppdrettslaks. 2012 – 2014. NINA rapport 1138.

Helgesen, K. O., Romstad, H., Aaen, S. M. & Horsberg, T. E. (2015) First report of reduced sensitivity towards hydrogen peroxide found in the salmon louse Lepeophtheirus salmonis in Norway. Aquaculture Reports 1 s. 37-42.

Næsje, T., Aronsen, T:, Ulvan, E. M., Økland, F., Østborg, G. M., Skorstad, L., Fiske, P., Thorstad, E. B., Holm, R., Sandnes, T., Staldvik, F. & Moe, K. (2014) Innvandring, fangst og atferd til villaks og rømt oppdrettslaks i Namsfjorden og Namsenvassdraget i 2013. NINA rapport 1059.

Næsje, T. F., Ulvan, E. M., Sandnes, T., Jensen, J. L., Staldvik, F., Holm, R., Landstad, J. A., Økland, F., Moe, K., Fiske, P., Heggberget, T. G. & Thorstad, E. B. (2013) Atferd og spredning av rømt oppdrettslaks og villaks i Namsen og andre elver. Resultater fra merking av laks i Namsfjorden og Vikna. NINA rapport 931.

Populærvitenskapelige artikler og faglige rapporter

Boissonnot L., Klykken C. & Stensby-Skjærvik S. (2022) NEFROSMOLT : Nefrokalsinose hos laksesmolt – en kartleggingsundersøkelse med fokus p ̊a risikofaktorer. Sluttrapport. FHF-901587, 71 pp. https ://www.fhf.no/prosjekter/prosjektbasen/901587/

Boissonnot L., Engebretsen S., Austad M. & Aldrin M. (2022) Kondisjonsfaktor hos rognkjeks. Norsk Fiskeoppdrett (4) 62-65

Boissonnot L., Karlsen C., Hiorth K., Remen M. & Austad M. (2022) EFFEKTIV : Effekt og velferd ved bruk av rensefisk. Sluttrapport : Fiskevelferd hos rognkjeks (AP1). FHF-901652, 48 pp. https://www.fhf.no/prosjekter/prosjektbasen/901652/

Boissonnot L., Karlsen C., Bjelland R., Larsen S. V., Worum B. H., Brandshaug O. K. & Skiftesvik A. B. (2022) EFFEKTIV : Effekt og velferd ved bruk av rensefisk. Sluttrapport : Anbefalinger om beste praksis for bruk av rensefisk og skjørt som forbyggende tiltak mot lus, og prioritering av videre FoU-behov (AP5). FHF-901652, 29 pp.https://www.fhf.no/prosjekter/prosjektbasen/901652/

Boissonnot, L., Klykken, C. & Stensby-Skjærvik, S. (2021) Delrapport for NEFROSMOLT : Nefrokalsinose hos laksesmolt – en kartlegginsundersøkelse med fokus p ̊a risikofaktorer. FHF-901587, 34 pp. https://www.fhf.no/prosjekter/prosjektbasen/901587

Foredrag og posterpresentasjoner

Klykken, C. (2021) Er nefrokalsinose en bidragsyter til dødelighet hos laks? TEKSET 2021, 16. februar 2021.

Boissonnot, L. & Austad, M. (2020) Rognkjeksa: hvem er de beste lusespiserne. Rensefiskkonferansen 2020, 10. september 2020

Boissonnot, L. & Austad, M. (2019) Variasjoner i valg av diett hos rognkjeks i merd. Rognkjeksens dag, 28. november 2019

Austad, M. (2019) Rognkjeks som prevensjonsmiddel  – Et år med oppfølging oppsummert. Rognkjeksens dag, 28. november 2019

Aalberg, K. (2019) Helsearbeid hos rognkjeks. Rognkjeksens dag, 28. november 2019

Staven, F.R., Kristensen, T., Nordeide, J., Andersen, P. & Iversen, M. (2019) Stress og tilvenning til et liv med laksen. Rognkjeksens dag, 28. november 2019

Bendiksen, E. (2019) Gjenfangst av rognkjeks. Rognkjeksens dag, 28. november 2019

Staven, F.R. (2019) Hva tenker rognkjeksen? AquaNor 19.-23. august 2019

Staven, F. R., Nordeide, J. T., Imsland, A., Andersen, P., Iversen, N. & Kristensen, T. (2018) Habituation of lumpfish Cyclopterus lumpus reveals desensitized stress- and behavioural responses after interaction with Atlantic salmon Salmo salar. 13th International Congress on Biology of Fish 2018-07-15 – 2018-07-19.

Staven, F. R. (2017) Rensefisken trenger bedre HMS. AquaNor 2017-08-15 – 2017-08-17.