Publikasjoner

Staven, F. R., Iversen, N., Kristiansen, M. & Vassgård, S. (2018) Økt lusespising hos rognkjeks i forbindelse med kontrollert sulting i merd. Norsk Fiskeoppdrett 2018 42(2) s. 40 – 45.

Erikson, U. G., Solvang, T., Schei, M., Aag, S., Strand, A. & Aalberg, K. (2018) Hydrolicer – Utredning av system, stress og velferd ved avlusing. SINTEF rapport 2018:01081.

Staven, F. R. & Andersen, P. (2017) Kartlegging av gyteslutt hos bergnebb i kommunene Flatanger og Vikna i Nord-Trøndelag, 2016. Norsk Fiskeoppdrett 2017.

Mbise, F. P., Fredriksen, K. E., Fyumagwa, R. D., Holmern, T., Jackson, C. R., Fossøy, F. & Røskaft, E. (2017) Do hyraxes benefit from human presence in Serengeti? African Journal of Ecology 2017 55(4)

Staven, F. R. (2017) Rognkjeksen blir stresset i første møte med laksen. Norsk Fiskeoppdrett 2017 42(4) s. 56 – 57.

Klykken, C., Løfsnes, O. M. & Andersen, P. (2016) Vurdering av forekomst av vill rognkjeks i Nord-Trøndelag. Norsk Fiskeoppdrett 2016

Moe, K., Næsje, T., Haugen, T. O., Ulvan, E. M., Aronsen, T., Sandnes, T. & Thorstad, E. B. (2016) Area use and movement patterns of wild and escaped farmed Atlantic salmon before and during spawning in a large Norwegian river. Aquaculture Environment Interactions 2016 8 s. 77 – 88.

Næsje, T., Aronsen, T., Ulvan, E. M., Moe, K., Fiske, P., Økland, F., Østborg, G. M., Diserud, O. H., Skorstad, L., Sandnes, T. & Staldvik, F. (2015) Villaks og rømt oppdrettslaks i Namsfjorden og Namsenvassdraget: Fangst, atferd og andeler rømt oppdrettslaks. 2012 – 2014. NINA rapport 1138.

Helgesen, K. O., Romstad, H., Aaen, S. M. & Horsberg, T. E. (2015) First report of reduced sensitivity towards hydrogen peroxide found in the salmon louse Lepeophtheirus salmonis in Norway. Aquaculture Reports 1 s. 37-42.

Næsje, T., Aronsen, T:, Ulvan, E. M., Økland, F., Østborg, G. M., Skorstad, L., Fiske, P., Thorstad, E. B., Holm, R., Sandnes, T., Staldvik, F. & Moe, K. (2014) Innvandring, fangst og atferd til villaks og rømt oppdrettslaks i Namsfjorden og Namsenvassdraget i 2013. NINA rapport 1059.

Næsje, T. F., Ulvan, E. M., Sandnes, T., Jensen, J. L., Staldvik, F., Holm, R., Landstad, J. A., Økland, F., Moe, K., Fiske, P., Heggberget, T. G. & Thorstad, E. B. (2013) Atferd og spredning av rømt oppdrettslaks og villaks i Namsen og andre elver. Resultater fra merking av laks i Namsfjorden og Vikna. NINA rapport 931.

Andersen, J. M., Klykken, C. & Mørland, J. (2012) Long-term methadone treatment reduces phosphorylation of CaMKII in rat brain. Journal of Pharmacy and Pharmacology 64(6) s. 843 – 847.

Andersen, J. M., Olaussen, C. F., Ripel, Å. & Mørland, J. (2011) Long-term methadone treatment impairs novelty preference in rats both when present and absent in brain tissue. Pharmacology Biochemistry and Behavior 98(3) s. 412 – 416.

Thorstad, E. B., Fiske, P., Staldvik, F. & Sandnes, T. (2009) Beskatning og bestandsstørrelse av laks i Namsenvassdraget i 2007 og 2008. Oppdragsrapport for laks og vannmiljø 8. 19 sider.

Sandnes, T. & Lamberg, A. (2007) Registrering av laks og sjøørret i fisketrappa i Berrefossen i 2006. Oppdragsrapport for Laks og Vannmiljø 1. 16 sider.

Sandnes, T. & Lamberg, A. (2007) Registrering av laks og sjøørret i fisketrappa i Tømmeråsfossen i 2006. Oppdragsrapport for Laks og Vannmiljø 2. 13 sider.

Sandes, T. & Staldvik, F. (2007) Registrering av laks og sjøørret i fisketrappa i Nedre Fiskumfoss i perioden 1976 – 2006. Oppdragsrapport for Laks og Vannmiljø 3. 20 sider.

Sandnes, T. & Lamberg, A. (2007) Registrering av laks og sjøørret i fisketrappa i Berrefossen i 2007. Oppdragsrapport for Laks og Vannmiljø 4. 16 sider. 

Sandnes, T. & Lamberg, A. (2007) Registrering av laks og sjøørret i fisketrappa i Tømmeråsfossen i 2007. Oppdragsrapport for Laks og Vannmiljø 5. 16 sider.

Foredrag og posterpresentasjoner

Staven, F. R., Nordeide, J. T., Imsland, A., Andersen, P., Iversen, N. & Kristensen, T. (2018) Habituation of lumpfish Cyclopterus lumpus reveals desensitized stress- and behavioural responses after interaction with Atlantic salmon Salmo salar. 13th International Congress on Biology of Fish 2018-07-15 – 2018-07-19.

Staven, F. R. (2017) Rensefisken trenger bedre HMS. AquaNor 2017-08-15 – 2017-08-17.

Olaussen, C. F., Lieng, N., Normann, P. T. & Andersen, J. M. (2009) Påvirker metadon kognitive funksjoner hos rotte? NSFTs Vintermøte 2009-01-22 – 2009-01-25.