Ledig stilling som statistiker

Aqua Kompetanse AS ble stiftet i 2000, og har i dag avdelinger i Steinkjer, Flatanger, Namsos, Rørvik, Lovund og Sandnessjøen. Vi står opp og går på jobb for livet i havet – hver eneste dag. Jobben vår er å overvåke at fisken og det marine miljøet rundt har det best mulig. FoU-avdelingen driver forskning- og utviklingsarbeid knyttet til oppdrett og marint miljø, og særlig på rensefiskområdet.  Avdelingen består av 7 dedikerte medarbeidere som samarbeider tett med de andre avdelingene våre; Miljøavdelingen, Vanndynamikkavdelingen og Fiskehelseavdelingen.

Er du trygg på statistikk og analyser, og er nysgjerrig på havbruksnæringen? Nå har vi ledig stilling som statistiker! 

Har du interesse for analyse av vitenskapelig data innen havbruksforskning?

Vi har en fast heltidsstilling i Forsknings- og utviklingsavdelingen vår. 

to ansatte som ser på en pc-skjerm sammen

Arbeidsoppgaver

 • Din hovedoppgave vil være å bidra med statistisk kompetanse, inkludert veiledning av kollegaer og kunder.
 • Prosjektene du skal involveres i er innenfor feltene marin økologi, fiskehelse, miljø og vanndynamikk.
 • Du skal bidra i alle faser av prosjektene, inkl. utvikling av forskningsprosjekter, design av eksperimenter, databehandling, tolkning og formidling av resultater.
 • Den rette kandidaten kan få prosjektlederansvar for en rekke større forskningsprosjekter. 
 • De aller fleste av våre forskningsprosjekt innebærer mye feltarbeid. Det vil være en styrke for oss dersom du er av typen som er positiv til å bidra i felt- eller laboratorieforsøk, etter nærmere opplæring.  

Kvalifikasjoner

 • Minimum mastergrad med hovedvekt av emner i statistikk, biostatistikk og/eller bioinformatikk på mastergradsnivå.
 • Ha dokumenterte, praktiske ferdigheter innen forsøksdesign, databehandling og analysering ved bruk av statistiske verktøy. 
 • Erfaring med bruk av statistikkprogrammer i R, STATA eller tilsvarende er en forutsetning. 
 • Våre ansatte må ha førerkort. 
 • Du må snakke og skrive både norsk og engelsk.

Egenskaper

 • Du må være glad i analytisk arbeid.
 • Du må være strukturert, nøyaktig, løsningsorientert og kunne tenke kreativt. 
 • Du må være flink til å presentere forenklinger tilpasset publikummet ditt. 
 • Du må være en lagspiller, men samtidig være god på å sikre framdrift på egen hånd. 

Annet

 • Vi bruker for det meste firmabil til å løse tjenesteoppdrag, men i perioder kan det være behov for å bruke egen bil. Du må derfor disponere egen bil.

Hva kan vi tilby deg?

 • Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser og en svært variert og fleksibel arbeidshverdag – i et humørfylt og faglig utfordrende arbeidsmiljø.
 • Hos oss er det store muligheter for å initiere egne prosjekt som svarer på relevante problemstillinger innenfor havbruk. Vi har et bredt nettverk av samarbeidspartnere, og kan være en dør inn til et nytt og spennende fagfelt for den riktige kandidaten. 
 • Som et ledd i arbeidsgiverpolitikken vår tilbyr vi utvalgte ansatte muligheten til å ta en Nærings-Phd (doktorgrad i bedrift) innenfor et felt som er relevant for Aqua Kompetanse og som kandidaten selv ønsker å fordype seg i. 
 • Aqua Kompetanse har markedets beste pensjonsordning.

Søknadsfrist:

30. november 2020

Arbeidssted:

Aqua Kompetanse har kontorer på Steinkjer, Namsos, Flatanger, Rørvik og Sandnessjøen.

Tiltredelse: 

Så snart som mulig

Kontaktperson:

Solveig Skjei Knudtsen

Leder Fiskehelse og FoU

Tlf: 932 24 039

E-post: solveig@aqua-kompetanse.no

Send søknad

Søknaden sender du enten via e-post til solveig@aqua-kompetanse.no eller via søknadssystemet på finn.no.