Vi søker etter en engasjert kvalitetsleder med interesse for HMS

Vil du være med på å sikre høy kvalitet på tjenesteproduksjonen i et spennende konsulentselskap i havbruksnæringen? Våre rådgivere, veterinærer og fiskehelsebiologer opererer langs kysten fra Smøla i sør til Kvænangen i nord, og vi er i dag rundt 40 ansatte. Vi og våre kunder har høye krav til kvaliteten på våre leverte tjenester; er du den engasjerte og kompetente kvalitetslederen vi leter etter?  

Dette vil vi at du skal gjøre:

  • Eie, utvikle og håndheve ledelsessystemet for kvalitet.
  • Sørge for at vi opprettholder akkrediteringen etter NS 17025:2017.
  • Sørge for god hendelsesbehandling ved alle avdelinger.
  • Utarbeide planer, og gjennomføre interne og eksterne revisjoner, samt foreta løpende risiko og mulighetsvurderinger for bedriften.
  • Sørge for at bedriften er en sikker arbeidsplass, etterlever HMS-reglementet og videreutvikler HMS-håndboken.

What´s in it for you?

  • Store muligheter til å påvirke utviklingen av en mellomstor bedrift i vekst, våre ansattes stemme teller.
  • Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser.
  • En svært variert og fleksibel arbeidshverdag – i et humørfylt og faglig utfordrende arbeidsmiljø.
  • Gode muligheter for kompetanseheving.
  • Aqua Kompetanse har markedets beste pensjonsordning.

Hvem er du?

Du har jobbet mye med kvalitetsledelse, og vet hva som skal til for å være en god kvalitetsleder i et mellomstort selskap. Du har ekte lidenskap for faget, og du synes HMS-arbeid er interessant, gjerne også med HMS-erfaring. Du har stor gjennomføringsevne og er god til å jobbe på kryss og tvers i bedriften. Du har gjennomført interne og eksterne revisjoner. Du har gjerne utdanning/kurs som er relevante for kvalitetsledelse, og det er en fordel om du har erfaring med relevante ISO-standarder. Du er strukturert, etterrettelig, arbeider systematisk og er god til å kommunisere. Vi håper at vi finner en kvalitetsleder som også kan lede vårt HMS-arbeid.

Om oss

Aqua Kompetanse AS ble stiftet i 2000, og har i dag avdelinger i Steinkjer, Flatanger, Namsos, Rørvik, Lovund og Sandnessjøen. Vi vokser stadig i oppdragsmengde og antall ansatte, som nå teller 40. Vi i Aqua Kompetanse står opp og går på jobb for livet i havet – hver eneste dag. Vi leverer miljøundersøkelser, konsekvensutredninger, helsekontroller i mat- og settefiskanlegg, brønnbåtinspeksjoner, strømmålinger og vurderinger av nye oppdrettslokaliteter. I tillegg har vi en Forsknings- og utviklingsavdeling som jobber med en rekke spennende prosjekt knyttet til det marine miljø. Kundene våre er blant annet stat, fylke, kommune, og havbruksnæringen med flere.

Vi er en akkreditert bedrift innenfor miljøtjenester (NS 17025:2017), og vi vurderer fortløpende behov for å akkreditere flere av våre tjenester.

Søknadsfrist:
2. februar

Kontaktperson:
Alexander Lindseth, daglig leder. Tlf 905 16 947.

Her kan du søke på stillingen.