Nyheter

Rognkjeksa som forsvant  Dør det virkelig så mange rensefisk i norske merder hvert år, eller har metodene vi bruker i dødfiskregistreringen så store svakheter at vi ender opp med tall som ikke gjenspeiler virkeligheten? Les kronikken vår om dødfiskregistrering av rognkjeks.     Hvilken effekt har rensefisk og luseskjørt i laksemerdene? Som ett av flere … Fortsett å lese Nyheter