Nyheter

Ny digital brønnbåtveileder Brønnbåt ligger inntil en laksemerd

Hva kjennetegner en vellykket brønnbåtoperasjon, og hvordan minimerer man risikoen for å påvirke fiskevelferden ved transport og behandling av laks i brønnbåt? Det kan den nye digitale brønnbåtveilederen gi noen svar på.

Les mer og finn den digitale brønnbåtveilederen her. 

Fins det en riktig strategi for fôring av rognkjeks?

Til tross for den utbredte bruken av rognkjeks i norske laksemerder, fins det ennå ikke et entydig svar på hvordan man bør fôre rognkjeksen for å sikre god ernæringsstatus og velferd.

Les mer om funnene i forskningsrapporten og last ned den gratis håndboka

Christine skrev doktorgradsoppgave om nefrokalsinose

Over 20 år etter at nefrokalsinose først ble beskrevet hos laks, vet man fremdeles for lite både om omfanget og om risikofaktorer som utvikler tilstanden. Christine Klykkens doktorgrad om nefrokalsinose hos oppdrettslaks har gitt noen svar.

Her kan du lese saken og finne lenke til doktorgradsoppgaven. 

Digitalt sluttmøte i STRATEGI rognkjeks

Hvilken påvirkning har fôringsstrategien på ernæring og lusebeite-effektivitet hos rognkjeks i sjø? Sluttrapporten i FHF-prosjektet STRATEGI blir publisert når prosjektet avsluttes 30.november, men allerede nå presenterer vi noen av hovedfunnene i et digitalt sluttmøte tirsdag 31.oktober kl 12-14. Møtet er åpent for alle. 

Se agendaen og finn lenken til møtet her.

NYBRØK

Aqua Kompetanse er en av partnerne i FHF-prosjektet NYBRØK som handler om å få økt kunnskap om brønnbåtoperasjoner.

Les om gassovermetning i vann, og hvilken påvirkning det kan ha på fisken.

 

Gjør det enklere å påvise nyrestein hos laks Illustrasjon av en person som bruker røntgen på en fisk

Nyrestein, eller nefrokalsinose, er en utbredt tilstand hos oppdrettslaks i settefiskfasen. Bruken av røntgen gjør det enklere og raskere å påvise utbredelsen av nefrokalsinose ute på et anlegg.

Les mer om satsingen her. 

Aqua Kompetanses første nærings-PhD

Fredrik Ribsskog Staven tar sommerferie med en doktorgrad i akvatisk biovitenskap i hånda. For noen uker siden disputerte han med doktorgradsarbeidet som så på hvordan rognkjeks responderer med atlantisk laks.

Les mer om doktorgraden her. 

Fagwebinar om nefrokalsinose hos laksesmolt

23.juni kl 13:00 – 15:30 inviterer Aqua Kompetanse til fagwebinar om nefrokalsinose hos laksesmolt.

Les mer om programmet her

Forsker sammen for å bedre fiskevelferden

Fire mennesker i arbeidsklær på en vår

Hvordan kan forskningen bidra til redusert dødelighet og bedre velferd hos rensefisk? Deltakerne i forskningsprosjektene DOKUMENTAR og STRATEGI har alle samme mål for øyet, og forrige uke var de samlet på en av lokalitetene som inngår i begge prosjektene.

Les mer om samarbeidet her. 

Nye funn om nyrestein

Med mer forskning på nefrokalsinose, eller nyrestein, hos oppdrettsfisk, kan vi få mer robust smolt som kan prestere bedre i sjø.

Les mer om funnene her. 

 

Hvordan responderer rognkjeks på laks?

Er det store forskjeller mellom hvordan hver enkelt rognkjeks responderer på laks, og kan ulik respons bety noe for hvor rognkjeksas motivasjon til å oppsøke og spise lus fra laks? Det forsker Fredrik Staven i Aqua Kompetanse på.

Les hele saken her. 

Forsker for bedre fiskevelferd Kvinne sitter på et båtdekk med to bøtter fulle av vann

Hvert år settes det ut rundt 50 millioner rensefisk i norske laksemerder for å forebygge utbredelsen av lus på laksen. Nå er Aqua Kompetanse i gang med to forskningsprosjekter som skal se på tiltak som kan øke velferden hos rensefisken.

Les mer om studiene her

Dette er de beste lusespiserne Kvinne undersøker en fisk foran en merd

Klarer vi å identifisere fellestrekk ved de mest effektive lusespiserne, kan vi forelå konkrete tiltak for å øke lusespisingen hos rognkjeks. En fersk studie viser at de beste rognkjeksene er små og har et variert kosthold.

Les artikkelen om studiet her. 

Avlusing kan føre til økt dødelighet hos rognkjeks grønn fisk svømmer i stim

Tett oppfølging av rognkjeks i matfiskanlegg viser at dødeligheten øker dramatisk i ukene etter avlusing. Kan avlusingsoperasjonene være en så stor påkjenning for rognkjeksa at de rett og slett dør av det?

Les hva tallene forteller om avlusing og dødelighet. 

Rognkjeksa som forsvant 

Dør det virkelig så mange rensefisk i norske merder hvert år, eller har metodene vi bruker i dødfiskregistreringen så store svakheter at vi ender opp med tall som ikke gjenspeiler virkeligheten? to rensefisk

Les kronikken vår om dødfiskregistrering av rognkjeks.

 

 

Hvilken effekt har rensefisk og luseskjørt i laksemerdene? Illustrasjonsbilde fra båten Otto

Som ett av flere fagmiljø i oppdrettsnæringa skal Aqua Kompetanse dokumentere hvordan bruken av rensefisk og luseskjørt påvirker avlusningseffekten og fiskevelferden.

Hva skal Aqua Kompetanse gjøre?

Hvilke rognkjeks er de beste lusespiserne? Rognkjeks som ligger på en grå flate

Klarer vi å identifisere fellestrekk ved de beste lusespiserne, gir det muligheten til å øke andelen lusespisere i merden, og på sikt øke renseeffektiviteten. Nå har Aqua Kompetanse identifisert flere slike fellestrekk.

Hvilke kjennetegn har lusespiserne? Les mer om funnene her. 

Mysteriet ishavsåta Calanus glacialis

Hoppekrepsen ishavsåte er en av de viktigste matressursene til blant annet polartorsk og alkekonge. Et av mysteriene med ishavsåta er at det bare lever voksne hanner i noen få måneder i vinterhalvåret; hovedsakelig i desember og januar. Nå har forskere prøvd å finne ut hvorfor. 

Hva kom forskerne frem til? Les mer om konklusjonene her.

Forsker på nedsatt nyrefunksjon hos fisk

Christine Klykken og Lauris Boissonnot, Aqua Kompetanse
Christine Klykken og Lauris Boissonnot. Foto: Bjørn Tore Ness.

Hva er det som gjør at laks får nedsatt nyrefunksjon, og hva kan oppdrettsnæringen gjøre for å forhindre eller redusere forekomsten av nefrokalsinose i settefiskanlegg? Det skal Aqua Kompetanse forske på.

Hvorfor skal vi forske på dette? Les mer om det her!

Rognkjeks foretrekker tykk tare

Hvordan kan oppdrettsnæringen legge best mulig til rette for rognkjeksa i merdene? En studie viser at rognkjeks foretrekker tareskjul i tykk HDPVC med kork i overflaten. Rognkjeks

– Funnene kan bidra til bedre tilrettelegging av tareskjul, og dermed øke fiskevelferden for rensefisk, mener Fredrik Staven og Eskil Bendiksen i Aqua Kompetanse, som har stått for studiet. 

Les mer om funnene.