Nyheter

Forsker på nedsatt nyrefunksjon hos fisk

Hva er det som gjør at laks får nedsatt nyrefunksjon, og hva kan oppdrettsnæringen gjøre for å forhindre eller redusere forekomsten av nefrokalsinose i settefiskanlegg? Det skal Aqua Kompetanse forske på.

Christine Klykken og Lauris Boissonnot, Aqua Kompetanse
Christine Klykken og Lauris Boissonnot. Foto: Bjørn Tore Ness.

Til tross for at det er 20 år siden nefrokalsinose først ble beskrevet hos laks, vet man lite både om omfanget og om risikofaktorer som utvikling av tilstanden, sier Christine Klykken og Lauris Boissonnot.

Les mer om hva de skal forske på. 

Rognkjeks foretrekker tykk tare

Hvordan kan oppdrettsnæringen legge best mulig til rette for rognkjeksa i merdene? En studie viser at rognkjeks foretrekker tareskjul i tykk HDPVC med kork i overflaten. Rognkjeks

– Funnene kan bidra til bedre tilrettelegging av tareskjul, og dermed øke fiskevelferden for rensefisk, mener Fredrik Staven og Eskil Bendiksen i Aqua Kompetanse, som har stått for studiet. 

Les mer om funnene.