Nyheter

Hvilke rognkjeks er de beste lusespiserne? Rognkjeks som ligger på en grå flate

Klarer vi å identifisere fellestrekk ved de beste lusespiserne, gir det muligheten til å øke andelen lusespisere i merden, og på sikt øke renseeffektiviteten. Nå har Aqua Kompetanse identifisert flere slike fellestrekk.

Hvilke kjennetegn har lusespiserne? Les mer om funnene her. 

Mysteriet ishavsåta Calanus glacialis

Hoppekrepsen ishavsåte er en av de viktigste matressursene til blant annet polartorsk og alkekonge. Et av mysteriene med ishavsåta er at det bare lever voksne hanner i noen få måneder i vinterhalvåret; hovedsakelig i desember og januar. Nå har forskere prøvd å finne ut hvorfor. 

Hva kom forskerne frem til? Les mer om konklusjonene her.

Forsker på nedsatt nyrefunksjon hos fisk

Christine Klykken og Lauris Boissonnot, Aqua Kompetanse
Christine Klykken og Lauris Boissonnot. Foto: Bjørn Tore Ness.

Hva er det som gjør at laks får nedsatt nyrefunksjon, og hva kan oppdrettsnæringen gjøre for å forhindre eller redusere forekomsten av nefrokalsinose i settefiskanlegg? Det skal Aqua Kompetanse forske på.

Hvorfor skal vi forske på dette? Les mer om det her!

Rognkjeks foretrekker tykk tare

Hvordan kan oppdrettsnæringen legge best mulig til rette for rognkjeksa i merdene? En studie viser at rognkjeks foretrekker tareskjul i tykk HDPVC med kork i overflaten. Rognkjeks

– Funnene kan bidra til bedre tilrettelegging av tareskjul, og dermed øke fiskevelferden for rensefisk, mener Fredrik Staven og Eskil Bendiksen i Aqua Kompetanse, som har stått for studiet. 

Les mer om funnene.