Nyheter

Forsker på nedsatt nyrefunksjon hos fisk

Christine Klykken og Lauris Boissonnot, Aqua Kompetanse
Christine Klykken og Lauris Boissonnot. Foto: Bjørn Tore Ness.

Hva er det som gjør at laks får nedsatt nyrefunksjon, og hva kan oppdrettsnæringen gjøre for å forhindre eller redusere forekomsten av nefrokalsinose i settefiskanlegg? Det skal Aqua Kompetanse forske på.

Hvorfor skal vi forske på dette? Les mer om det her!

Velkommen til Rognkjeksens dager!

Aqua Kompetanse AS, Namdal Rensefisk AS og Nordland Rensefisk AS ønsker velkommen til Rognkjeksens Dager 2019! For første gang arrangerer vi et fagseminar for hele brukslinja av rognkjeks – fra settefiskproduksjon til sjøproduksjon.

Banneret til Rognkjeksens dager

Det blir et sterkt fagprogram, og mulighet for omvisning på rognkjeksproduksjonen til Nordland Rensefisk på Lovund og Namdal Rensefisk på Lauvsnes.

Les mer om seminaret. 

Rognkjeks foretrekker tykk tare

Hvordan kan oppdrettsnæringen legge best mulig til rette for rognkjeksa i merdene? En studie viser at rognkjeks foretrekker tareskjul i tykk HDPVC med kork i overflaten. Rognkjeks

– Funnene kan bidra til bedre tilrettelegging av tareskjul, og dermed øke fiskevelferden for rensefisk, mener Fredrik Staven og Eskil Bendiksen i Aqua Kompetanse, som har stått for studiet. 

Les mer om funnene.