Turid Korsnes Lian

Økonomi- og administrasjonsleder
Tlf: 468 40 485
E-post: turid@aqua-kompetanse.no