Portefølje

Prosjekter

2022-2026 FHF-prosjekt 901771 – Blodkjemi som beslutningsstøtte i akvakultur (INDIKATOR)
Ansvarlig institusjon:
NMBU
https://www.fhf.no/prosjekter/prosjektbasen/901771/

2023-2025 FHF-prosjekt 901798 – Veien til best mulig produksjon av rognkjeks for å sikre en robust og effektiv rognkjeks (VEIEN)
Ansvarlig institusjon:
Akvaplan-niva
https://www.fhf.no/prosjekter/prosjektbasen/901798/

2022-2026 FHF-prosjekt 901793 – Optimal smoltproduksjon for en robust fisk i sjø (Optismolt)
Ansvarlig institusjon: NMBU
https://www.fhf.no/prosjekter/prosjektbasen/901793/

2023-2025 FHF-prosjekt 901819 – Effekter av notvask ved bruk av kavitasjonsmetoder på miljø og fiskevelferd (ETNA)
Ansvarlig institusjon: Aqua Kompetanse
https://www.fhf.no/prosjekter/prosjektbasen/901819/

2022-2023 FHF-prosjekt 901768 – Biologiske risikofaktorer ved bruk av brønnbåt til transport og behandling av laks (BRØK)
Ansvarlig institusjon: Akvaplan-niva
https://www.fhf.no/prosjekter/prosjektbasen/901768/

2022-2024 FHF-prosjekt 901788 – Ny brønnbåtkunnskap – biologiske risikofaktorer ved bruk av brønnbåt til transport og behandling av laks (NYBRØK)
Ansvarlig institusjon:
NIVA
https://www.fhf.no/prosjekter/prosjektbasen/901788/

2021-2025 Norsk Forskningsråd-prosjekt 320075 – On-site monitoring of aquaculture impact on the environment by open-source nanopore eDNA analysis (AQUAeD)
Ansvarlig institusjon:
NMBU
https://prosjektbanken.forskningsradet.no/en/project/FORISS/320076

2021-2023 FHF-prosjekt 901693 – Fôringsstrategiens åvirkning på ernæring og lusebeite-effektivitet hos rognkjeks i sjø (STRATEGI)
Ansvarlig institusjon:
Aqua Kompetanse
https://www.fhf.no/prosjekter/prosjektbasen/901693/

2021-2022 FHF-prosjekt 901692 – Årsaker til dødelighet og tap av rensefisk (DOKUMENTAR)
Ansvarlig institusjon:
Akvaplan-niva
https://www.fhf.no/prosjekter/prosjektbasen/901692/

2015-2022 FoU konsesjon NTF 0036, NTF 0037 – CycLus I & II: Forsøk som omhandler bruk av rognkjeks som rensefisk for biologisk avlusning av laksefisk i stor skala
Ansvarlig organisasjon:
Nofima
https://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Tildeling-og-tillatelser/Saertillatelser/Forskningstillatelser/Alle-forskningstillatelsene

2019-2022 FHF-prosjekt 901652 – Effekt og velferd ved bruk av rensefisk og luseskjørt (EFFEKTIV)
Ansvarlig institusjon:
Akvaplan-niva
https://www.fhf.no/prosjekter/prosjektbasen/901652/

2019-2023 Norsk Forskningsråd-prosjekt 304498 – Nyreforkalkninger hos oppdrettslaks – en studie av forekomst i Midt-Norge med fokus på årsakssammenhenger
Ansvarlig institusjon:
Aqua Kompetanse
https://prosjektbanken.forskningsradet.no/project/FORISS/304498

2019-2022 FHF-prosjekt 901587 – Nefrokalsinose hos laksesmolt : En kartleggingsundersøkelse med fokus på risikofaktorer (NEFROSMOLT)
Ansvarlig institusjon:
Aqua Kompetanse
https://www.fhf.no/prosjekter/prosjektbasen/901587/

2018-2022 FoU konsesjon TRFL0001, TRFL0002 – FRESHNET: Brakkvannslokk kombinert med skjermende skjørt som forebyggende tiltak mot lakselus
Ansvarlig institusjon:
Sea Lice Research Centre
https://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Tildeling-og-tillatelser/Saertillatelser/Forskningstillatelser/Alle-forskningstillatelsene

2017-2022 Utviklingstillatelse Aquatraz: semi-lukket merd
Ansvarlig institusjon:
Midt-Norsk Havbruk
https://aquatraz.com/aquatraz-utviklingsprosjekt/

Vitenskapelige publikasjoner

Reynolds P., Imsland A. & Boissonnot L. (2022) Causes of mortality and loss of lumpfish Cyclopterus lumpus. Fishes, 7 (6), 328

Klykken C., Dalum A.S., Reed A.K., Attramadal K.J.K., Olsen R.E. & Boissonnot L. (2022) Radiological detection of nephrocalcinosis in farmed Atlantic salmon Salmo salar L. Journal of Fish Diseases 00 :1–6

Boissonnot L., Iversen N., Kharlova I. Staven F. & Austad M. (2022) Characterization of lumpfish (Cyclopterus lumpus) with highest cleaning efficacy : A large scale study from Norwegian Atlantic salmon (Salmo salar) net pens. Aquaculture, 560, 738544

Klykken C, Boissonnot L., Reed A.K., Whatmore,P., Attramadal K. J. K. & Olsen R.E. (2022) Gene expression patterns in Atlantic salmon (Salmo salar) with severe nephrocalcinosis. Journal of Fish Diseases

Klykken C., Reed A. K., Dalum A. S., Olsen R. E., Moe M. K., Attramadal K. J. K. & Boissonnot L. (2022). Physiological changes observed in farmed Atlantic salmon (Salmo salar L.) with nephrocalcinosis. Aquaculture 554, 738104

Boissonnot L., Kohnert P., Ehrenfels B., Søreide J.E., Graeve M., Stübner E., Schrödl M. & Niehoff B. (2021) Year-round population dynamics of Limacina helicina and L. retroversa early stages in a high-Arctic fjord (Adventfjorden, Svalbard). Polar Biology 44, 1605-1618

 

Graeve, M., Boissonnot, L., Niehoff, B., Hagen, W. & Kattner, G. (2020) Assimilation and turnover rates of lipid compounds in dominant Antarctic copepods fed with 13C-enriched diatoms. Philosophical transactions of the Royal Society B, 375,  20190647.

Hatlebakk, M., Graeve, M., Boissonnot, L. &  Søreide, J. E. (2019). Lipid storage consumption and feeding ability of Calanus glacialis Jaschnov, 1955 males.Journal of Experimental Marine Biology and Ecology, 521, 151226.

Staven, F. R., Nordeide, J. T., Imsland, A. K., Andersen, P., Iversen, N. S. & Kristensen, T. (2019) Is habituation measurable in Lumpfish Cyclopterus lumpus when used as cleaner fish in Atlantic salmon Salmo salar aquaculture? Frontiers in veterinary science, 6, 227.

Moe, K., Næsje, T., Haugen, T. O., Ulvan, E. M., Aronsen, T., Sandnes, T. & Thorstad, E. B. (2016) Area use and movement patterns of wild and escaped farmed Atlantic salmon before and during spawning in a large Norwegian river. Aquaculture Environment Interactions 2016 8 s. 77 – 88.

Helgesen, K. O., Romstad, H., Aaen, S. M. & Horsberg, T. E. (2015) First report of reduced sensitivity towards hydrogen peroxide found in the salmon louse Lepeophtheirus salmonis in Norway. Aquaculture Reports 1 s. 37-42.

Populærvitenskapelige artikler og faglige rapporter

Reynolds P., Imsland I & Boissonnot L. (2023)  Årsaker til dødelighet og tap av rognkjeks. Norsk Fiskeoppdrett 01(2023), 42-45

Reynolds P., Imsland A. & Boissonnot L. (2022) Causes of mortality and loss of lumpfish Cyclopterus lumpus. Fish Farming Expert 4(2022), 32-34

Boissonnot L., Karlsen C., Kaland H., Aas G.H., Bjelland R., Stensby-Skjærvik S., Skiftesvik A.B., Storsul T., Tuene S. & Imsland A (2022) DOKUMENTAR: Årsak til dødelighet og tap av rensefisk. Sluttrapport: Dokumentere tap og dødelighetsårsaker hos oppdrettet og villfanget rensefisk etter utsett i sjø (AP3-4).FHF-901692, 69 pp. https://www.fhf.no/prosjekter/prosjektbasen/901692/

Reynolds P., Imsland A. & Boissonnot L. (2022) DOKUMENTAR: Årsak til dødelighet og tap av rensefisk. Sluttrapport AP3. FHF-901692, 44 pp.https://www.fhf.no/prosjekter/prosjektbasen/901692/

Boissonnot L.,  Karlsen C. , Jonassen T.M.,  Storsul T., Stensby-Skjærvik S. &  Imsland A. (2022) DOKUMENTAR: Årsak til dødelighet og tap av rensefisk. Sluttrapport: Dødelighet hos rognkjeks i kommersielle settefiskanlegg (AP1). FHF-901692, 25 pp. https://www.fhf.no/prosjekter/prosjektbasen/901692/

Boissonnot L., Klykken C. & Stensby-Skjærvik S. (2022) NEFROSMOLT : Nefrokalsinose hos laksesmolt – en kartleggingsundersøkelse med fokus p ̊a risikofaktorer. Sluttrapport. FHF-901587, 71 pp. www.fhf.no/prosjekter/prosjektbasen/901587/

Boissonnot L., Engebretsen S., Austad M. & Aldrin M. (2022) Kondisjonsfaktor hos rognkjeks. Norsk Fiskeoppdrett (4) 62-65

Boissonnot L., Karlsen C., Hiorth K., Remen M. & Austad M. (2022) EFFEKTIV : Effekt og velferd ved bruk av rensefisk. Sluttrapport : Fiskevelferd hos rognkjeks (AP1). FHF-901652, 48 pp. https://www.fhf.no/prosjekter/prosjektbasen/901652/

Boissonnot L., Karlsen C., Bjelland R., Larsen S. V., Worum B. H., Brandshaug O. K. & Skiftesvik A. B. (2022) EFFEKTIV : Effekt og velferd ved bruk av rensefisk. Sluttrapport : Anbefalinger om beste praksis for bruk av rensefisk og skjørt som forbyggende tiltak mot lus, og prioritering av videre FoU-behov (AP5). FHF-901652, 29 pp.https://www.fhf.no/prosjekter/prosjektbasen/901652/

Boissonnot, L., Klykken, C. & Stensby-Skjærvik, S. (2021) Delrapport for NEFROSMOLT : Nefrokalsinose hos laksesmolt – en kartlegginsundersøkelse med fokus p ̊a risikofaktorer. FHF-901587, 34 pp. https://www.fhf.no/prosjekter/prosjektbasen/901587

Klykken, C., Boissonnot, L., Lunde, L. & Stensby-Skjærvik, S. (2020) Forekomst av nefrokalsinose hos oppdrettslaks i Midt-Norge. Norsk Fiskeoppdrett 2020 12 s. 40 – 43.

Staven, F. R., Iversen, N., Kristiansen, M. & Vassgård, S. (2018) Økt lusespising hos rognkjeks i forbindelse med kontrollert sulting i merd. Norsk Fiskeoppdrett 2018 42(2) s. 40 – 45.

Erikson, U. G., Solvang, T., Schei, M., Aag, S., Strand, A. & Aalberg, K. (2018) Hydrolicer – Utredning av system, stress og velferd ved avlusing. SINTEF rapport 2018:01081.

Staven, F. R. & Andersen, P. (2017) Kartlegging av gyteslutt hos bergnebb i kommunene Flatanger og Vikna i Nord-Trøndelag, 2016. Norsk Fiskeoppdrett 2017.

Staven, F. R. (2017) Rognkjeksen blir stresset i første møte med laksen. Norsk Fiskeoppdrett 2017 42(4) s. 56 – 57.

Klykken, C., Løfsnes, O. M. & Andersen, P. (2016) Vurdering av forekomst av vill rognkjeks i Nord-Trøndelag. Norsk Fiskeoppdrett 2016

Næsje, T., Aronsen, T., Ulvan, E. M., Moe, K., Fiske, P., Økland, F., Østborg, G. M., Diserud, O. H., Skorstad, L., Sandnes, T. & Staldvik, F. (2015) Villaks og rømt oppdrettslaks i Namsfjorden og Namsenvassdraget: Fangst, atferd og andeler rømt oppdrettslaks. 2012 – 2014. NINA rapport 1138.

Næsje, T., Aronsen, T:, Ulvan, E. M., Økland, F., Østborg, G. M., Skorstad, L., Fiske, P., Thorstad, E. B., Holm, R., Sandnes, T., Staldvik, F. & Moe, K. (2014) Innvandring, fangst og atferd til villaks og rømt oppdrettslaks i Namsfjorden og Namsenvassdraget i 2013. NINA rapport 1059.

Næsje, T. F., Ulvan, E. M., Sandnes, T., Jensen, J. L., Staldvik, F., Holm, R., Landstad, J. A., Økland, F., Moe, K., Fiske, P., Heggberget, T. G. & Thorstad, E. B. (2013) Atferd og spredning av rømt oppdrettslaks og villaks i Namsen og andre elver. Resultater fra merking av laks i Namsfjorden og Vikna. NINA rapport 931.

Foredrag og posterpresentasjoner

Boissonnot, L., Karlsen, C., Stensby-Skjærvik, S., Reynolds, P., Imsland, A. (2023) Rognkjeks i merd – Hvordan utvikler velferden seg? Lusekonferansen 2023, Trondheim, februar 2023

Boissonnot, L., Karlsen, C., Engebretsen, S., Stensby-Skjærvik, S., Aldrin, M., Reynolds, P., Staven, F., Imsland, A. (2023) Ernæringsstatus og lusebeite-effektivitet hos rognkjeks. NCE Rensefiskforum, Bodø, januar 2023

Klykken, C. (2022) Nefrokalsinose. Microteket i Bergen, november 2022

Klykken, C. (2022) Nefrokalsinose. NCE webinar om nefrokalsinose (digitalt), november 2022

Boissonnot, L., Karlsen, C., Reynolds, P., Stensby-Skjærvik, S., Imsland, A. (2022) Lumpfish nutritional status in Norwegian salmon production. Lumpfish international confererence 2022, Inverness, Skottland, november 2022

Boissonnot, L., Karlsen, C., Reynold,s P., Stensby-Skjærvik, S., Imsland A. (2022) Welfare and survival of lumpfish in Norwegian salmon cages. Lumpfish international confererence 2022, Inverness, Skottland, november 2022

Klykken, C., Reed, A. K., Dalum, A. S., Olsen, R. E., Moe, M. K., Attramadal ,K. J. K., Boissonnot, L.  (2022) Physiological changes observed in farmed Atlantic salmon (Salmo salar L.) with Nephrocalcinosis. Aquaculture Europe 2022, Rimini, Italia, september 2022

Boissonnot, L., Karlsen, C., Hansen Aas, G., Reynolds, P., Kaland, H., Tuene, S., Imsland, A. (2022) Welfare of cleaner fish in commercial Atlantic salmon production. Aquaculture Europe 2022, Rimini, Italia, , september 2022

Klykken, C., Reed, A. K., Dalum, A. S., Olsen, R. E., Moe, M. K., Whatmore, P., Attramadal, K., J. K. Boissonnot, L. (2022) Nefrokalsinose – hva, hvorfor og hvordan? Frisk Fisk, mai 2022

Boissonnot, L., Stensby-Skjærvik, S., Klykken, C., Lunde, L. (2022) Velkommen til webinar, hva har skjedd siden sist?  Fagwebinar Nefrokalsinose hos laksesmolt (digitalt), juni 2022

Klykken, C., Boissonnot, L., Lunde, L., Stensby-Skjærvik, S. (2022) Nefrokalsinose og sjøvannstilsetning – en sammenheng? Fagwebinar Nefrokalsinose hos laksesmolt (digitalt), juni 2022

Lunde, L., Klykken, C., Boissonnot L., Stensby-Skjærvik, S. (2022) HSS. Fagwebinar Nefrokalsinose hos laksesmolt (digitalt), juni 2022

Klykken, C., Boissonnot, L., Lunde, L. Stensby-Skjærvik, S. (2022) Røntgendiagnostikk av nefrokalsinose. Fagwebinar Nefrokalsinose hos laksesmolt (digitalt), juni 2022

Boissonnot, L., Karlsen, C., Hansen, Aas G., Wergeland, T., Tuene, S., Kaland, H. (2022) Velferd hos oppdrettet rognkjeks og berggylt i merd. Lusekonferansen 2022, Trondheim, Norge, februar 2022

Klykken, C. (2021) Er nefrokalsinose en bidragsyter til dødelighet hos laks? TEKSET 2021, 16. februar 2021.

Boissonnot, L. & Austad, M. (2020) Rognkjeksa: hvem er de beste lusespiserne. Rensefiskkonferansen 2020, 10. september 2020

Boissonnot, L. & Austad, M. (2019) Variasjoner i valg av diett hos rognkjeks i merd. Rognkjeksens dag, 28. november 2019

Austad, M. (2019) Rognkjeks som prevensjonsmiddel  – Et år med oppfølging oppsummert. Rognkjeksens dag, 28. november 2019

Aalberg, K. (2019) Helsearbeid hos rognkjeks. Rognkjeksens dag, 28. november 2019

Staven, F.R., Kristensen, T., Nordeide, J., Andersen, P. & Iversen, M. (2019) Stress og tilvenning til et liv med laksen. Rognkjeksens dag, 28. november 2019

Bendiksen, E. (2019) Gjenfangst av rognkjeks. Rognkjeksens dag, 28. november 2019

Staven, F.R. (2019) Hva tenker rognkjeksen? AquaNor 19.-23. august 2019

Staven, F. R., Nordeide, J. T., Imsland, A., Andersen, P., Iversen, N. & Kristensen, T. (2018) Habituation of lumpfish Cyclopterus lumpus reveals desensitized stress- and behavioural responses after interaction with Atlantic salmon Salmo salar. 13th International Congress on Biology of Fish 2018-07-15 – 2018-07-19.

Staven, F. R. (2017) Rensefisken trenger bedre HMS. AquaNor 2017-08-15 – 2017-08-17.