Landbasert oppdrett

Vurderer dere å bygge eller investere i et landbasert oppdrettsanlegg? Aqua Kompetanse er én av få aktører som kan rådgi dere både i planleggingsfasen og i driftsfasen. 

Landbaserte oppdrettsanlegg må manøvrere i et biologisk landskap som er under stadig utvikling. Det er mye som kan gå galt hvis man ikke har med seg erfarne folk på prosjektene. 

5 områder du trenger vår spisskompetanse i for å lykkes:

  • Biologi
  • Vannkvalitet
  • Fiskevelferd og fiskehelse
  • Strøm
  • Forvaltning

Vi har kompetansen til å veilede deg fra første stund – allerede før du går i gang med byggingen av anlegget. Med vår faglige veiledning har du et godt utgangspunkt for  at du får et anlegg som fungerer biosikkerhetsmessig, og som samtidig ivaretar fiskehelse og fiskevelferd. Vi er overbevist om at du har større sjanse for å lykkes hvis du tar biologisk smarte valg allerede fra dag 1. 

Vi har satt sammen en rådgivningspakke hvor vi deler kompetansen vår innenfor biologi, vannkvalitet, strøm, rammevilkår og forvaltning. Vi vet hvilke undersøkelser innen oseanografi og miljø du må ha, og hvilke du kan trenge. Gode råd øker uansett sjansene dine for å få det landbaserte prosjektet godkjent.

Driftsfasen

Når anlegget ditt er oppe og står, har vi kompetansen du trenger for å lykkes med en vellykket drift. 

Ta kontakt!

Er du interessert i hva vi kan tilby? Ta kontakt med en av oss: 

Tore Hovland
Leder Fiskehelse
Tlf: 951 19 242
E-post: tore@aqua-kompetanse.no

Anne-Sissel Jenssen
Leder Miljø
Tlf: 900 60 291
E-post: anne-sissel@aqua-kompetanse.no

Karen Fosse Sivertsen
Leder Vanndynamikk
Tlf: 930 54 941
E-post: karen@aqua-kompetanse.no