Om oss

Aqua Kompetanse AS ble stiftet i juni 2000, og har i dag avdelinger i Flatanger, Namsos, Rørvik, Lovund, Steinkjer og Sandnessjøen.

Vår stab av autorisert fiskehelsepersonell, marinbiologer og oseanografer, samt andre fagfolk innenfor havbruk, økologi og fysiologi, utfører alle typer undersøkelser i både sjø og ferskvann.

Vi leverer miljøundersøkelser, konsekvensutredninger, helsekontroller i mat- og settefiskanlegg, brønnbåtinspeksjoner, strømmålinger og vurderinger av nye oppdrettslokaliteter.

Vi utfører dessuten fjordovervåkning, kartlegging av bunntopografi og utredninger av renseanlegg.

Styret i Aqua Kompetanse

Styreleder
Hermod Fledsberg.
Tlf 918 26 645
E-post: hermod.fledsberg@by-gaard.no

Styremedlemmer
Otto K. Sandnes
Tlf 909 43 493
E-post: otto@aqua-kompetanse.no

Harriet Romstad
Tlf 975 22 401
E-post; harriet@aqua-kompetanse.no