Om oss

Aqua Kompetanse AS ble stiftet i juni 2000, og i dag har vi avdelinger i Tromsø, Sandnessjøen, Rørvik,  Flatanger, Namsos, Stavanger og Bergen.

Kart over kontorene til Aqua Kompetanse

Hos oss jobber autorisert fiskehelsepersonell, marinbiologer og oseanografer og andre fagfolk innenfor havbruk, økologi og fysiologi. Vi utfører alle typer undersøkelser i både sjø og ferskvann: Miljøundersøkelser, konsekvensutredninger, helsekontroller i mat- og settefiskanlegg, brønnbåtinspeksjoner, strømmålinger og vurderinger av nye oppdrettslokaliteter.

I tillegg utfører vi fjordovervåkning, kartlegging av bunntopografi og utredninger av renseanlegg.

Styret i Aqua Kompetanse

På denne siden finner du en oversikt over hvem som sitter i styret i Aqua Kompetanse.