Om oss

Aqua Kompetanse AS ble stiftet i juni 2000, og har i dag avdelinger i Flatanger, Sandnessjøen, Rørvik, Tromsø, Steinkjer og Namsos.

Vår stab av autorisert fiskehelsepersonell, marinbiologer og oseanografer, samt andre fagfolk innenfor havbruk, økologi og fysiologi, utfører alle typer undersøkelser i både sjø og ferskvann.

Vi leverer miljøundersøkelser, konsekvensutredninger, helsekontroller i mat- og settefiskanlegg, brønnbåtinspeksjoner, strømmålinger og vurderinger av nye oppdrettslokaliteter.

Vi utfører dessuten fjordovervåkning, kartlegging av bunntopografi og utredninger av renseanlegg.

Styret i Aqua Kompetanse

På denne siden finner du en oversikt over hvem som sitter i styret i Aqua Kompetanse.