Oppfølging av rognkjeks i sjø

Følger vi opp rognkjeksa best mulig, kan vi komme sykdom, redusert velferd og dødelighet i forkjøpet. Nå lanserer Aqua Kompetanse en gratis prosedyre som kan gjøre det systematiske arbeidet på merdkanten enklere.

Gjennom et prosjekt initiert og fullfinansiert av rognkjeksprodusentene Nordland Rensefisk AS og Namdal Rensefisk AS har Aqua Kompetanse AS kartlagt lusespising, diettpreferanser og velferdsindikatorer hos rognkjeks siden 2019. For å kunne gjennomføre denne kartleggingen har vi utarbeidet et prosedyreverk som gir gode kvantitative data. Dette prosedyreverket legger vi nå ut for fri bruk, og håper det kan være et verktøy oppdrettsnæringa kan ta med seg inn i sin drift for å kunne jobbe videre med bruken av rensefisk.

Prosedyreverket er utformet som ei håndbok, med mål om å gjøre oppfølging av rognkjeks lett tilgjengelig med standardiserte metoder for vurdering og rapportering av velferdsparametere.  Det gir en innføring i hvordan man kan gjennomføre en systematisk oppfølging, i tillegg til faktabokser som gir årsaker til ulike funn, deres innvirkning på fiskevelferden, og tiltak man eventuelt kan iverksette for å unngå negativ utvikling i fiskevelferden. I tillegg følger det et regneark med feltskjema og automatisk rapportering av resultater, velferdstilstand og tilstandsscoring, noe som minimerer etterarbeid.

Håndboka og tilhørende dokumenter kan lastes ned gratis her.

Før du laster ned håndboka og dokumentene må du registrere deg som bruker. Vi kommer ikke til å bruke kontaktinformasjonen din til noe annet enn å skaffe oss en oversikt over hvor mange som har lastet ned materiellet.