Oppfølging av rognkjeks

grønn fisk svømmer i stim

God oppfølging av rognkjeks er viktig for å sikre god velferd. 

Trenger dere hjelp med oppfølgingen?

Vi har lang erfaring med både rognkjeksvelferd og lusebeite-effektivitet, og bistår dere gjerne med grundig oppfølging. 

Ta kontakt med Tore Hovland, som er leder for fiskehelse i Aqua Kompetanse:

Tlf: 951 19 242
E-post: tore@aqua-kompetanse.no

Vil dere gjøre oppfølgingen selv?

Håndbøker og feltdokumenter for oppfølging av rognkjeks i sjø og i settefiskfasen er gode hjelpemidler for næringa. I tillegg til håndbøkene for oppfølging av rognkjeksas velferd er det også utviklet en håndbok for oppfølging av rognkjeksas ernæringsstatus og tilpasning av fôringsstrategier. 

Oppfølging av rognkjeksas velferd

Sammen med Val FoU, GIFAS, Akvaplan-niva og Universitetet i Bergen har Aqua Kompetanse utviklet håndbøker, feltskjema og digitale rapporter som gjør det enklere å følge opp velferden til rognkjeksa. 

Håndboken for oppfølging i sjø med tilhørende feltskjema er oppdatert med ny kunnskap på feltet. Det er også laget en håndbok for oppfølging i settefiskfasen med tilhørende feltskjema. Alle dokumentene finnes både på norsk og engelsk. 

Målet med håndbøkene er å gjøre dokumentasjonen av velferdsstatusen hos rognkjeksa lett tilgjengelig for hele oppdrettsnæringa, med standardiserte metoder for vurdering og rapportering av velferdsparametere. Vi håper næringa ser verdien av å ta i bruk verktøyene inn i det videre arbeidet med bruken av rensefisk. 

Håndbøkene gir en innføring i hvordan man kan gjennomføre en systematisk oppfølging av velferd. De inkluderer også informasjon om mulige årsaker til ulike funn, hvilken innvirkning de har på fiskevelferden og tiltak man kan iverksette for å unngå en negativ utvikling av fiskevelferden. I tillegg til håndbøkene finnes det feltskjema og digitale rapporter hvor velferdsstatusen regnes ut automatisk slik at mengden etterarbeid minimeres. 

Håndbøkene er finansiert av Namdal Rensefisk AS, Nordland Rensefisk AS, Bjørøya AS, Aqua Kompetanse og Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (gjennom prosjektene DOKUMENTAR og EFFEKTIV).

Håndbøkene og tilhørende dokumenter kan lastes ned gratis her.

Merd

Håndbok for oppfølging av rognkjeks i merd 

Feltskjema rognkjeks merd V3 – excel

Settefisk

Håndbok for oppfølging av rognkjeks i settefiskfasen

Feltskjema for vurdering av rognkjeks i settefiskfasen – excel

Feltskjema for vurdering av rognkjeks i settefiskfasen – pdf

Håndbok for oppfølging av ernæringsstatus hos rognkjeks i merd og tilpasning av fôringsstrategier (pdf)

 

Oppfølging av rognkjeksens ernæringsstatus i merd

Sammen med GIFASAkvaplan-niva og Universitetet i Bergen har Aqua Kompetanse også utviklet en håndbok for oppfølging av ernæringsstatus hos rognkjeksen i merd og tilpasning av fôringsstrategier. Denne håndboken er finansiert av Aqua Kompetanse og Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF-90169 STRATEGI).

Målet med håndboken er å bistå oppdrettsnæringen med enkle og standardiserte evalueringsverktøy for oppfølging av ernæringsstatus hos rognkjeks i merd for best mulig tilpasning av fôringsstrategi. Håndboken kan benyttes i samhold med håndboken for oppfølging av velferd i merd og det tilhørende feltskjema som er lenket til ovenfor.

Her kan du laste ned håndboka.

Forside på en rapport med en illustrasjon av en rognkjeks