Kurs

Aqua Kompetanse tilbyr skreddersydde kurs for din bedrift.

Fiskevelferdskurs

  • Tilpasses bedriftens behov (matfisk, settefisk, brønnbåtpersonell, transportbiler, etc.) slik at Akvakulturdriftsforskriftens § 6 tilfredsstilles
  • Kan deles inn for å omfatte mindre områder, eksempelvis gjellehelse, ytre påkjenning, o.l.

Kjemikaliekurs

  • Riktig kjemikalie til riktig bruk
  • Riktig oppbevaring

Medikamentkurs

Tilfredsstiller blant annet Dyrehelsepersonellovens krav ved bruk av medhjelper til administrering av medikamenter.

Ta kontakt for å få et tilbud!