Miljøtjenester

Aqua Kompetanse har siden 2000 opparbeidet seg en utstrakt erfaring i alle typer miljøtjenester innenfor vann og bunnmiljø, og vi utvikler oss stadig videre.

Miljøavdelingen samarbeider tett med våre øvrige avdelinger i Aqua Kompetanse. Sammen med Fiskehelse, Vanndynamikk og Forskning og Utvikling, søker vi å levere den til enhver tid beste rådgivningen basert på objektiv kompetanse- levert av engasjerte og dedikerte medarbeidere.

Miljøavdelingens viktigste tjenester:

 • Forundersøkelser
 • Oppdrettslokalitetsøk
 • Marine risikovurderinger
 • Kartlegging av sårbare naturtyper- marin
 • Kartlegging av sårbare arter- marin
 • Oppsett og gjennomføring av miljøovervåkingsprogram for oppdrettsnæringen
 • B-undersøkelser
 • C-undersøkelser
 • ASC-undersøkelser
 • Lokalitetsundersøkelser og rådgiving
 • Prøvetaking og rapportering av medisinrester som for eksempel emamektin (emamectin).
 • Kartlegging av egnede dropp-punkt i forbindelse med avlusning.
 • El-fiske
 • Fugletaksering
 • Strandsoneundersøkelse
 • Marine miljøvurderinger
 • Kystsoneplanlegging
 • Havbunnskartlegging
 • Naturtypekartlegging
 • Ledelse og gjennomføring av søknadsprosesser for havbruksaktører i forbindelse med opprettelse/endring av lokalitet

Her finner du oss:

Vårt kjerneområde er hav, vassdrag og vann mellom Smøla i sør og Kvænangen i nord- men vi tar oppdrag i hele landet. Vi er meget mobile; vi operer fra egne båter, men vi arbeider også fra oppdragsgivers fartøy hvis det er ønskelig.

Våre miljørådgivere sitter i Flatanger, Sandnessjøen, Bergen og Tromsø. Aqua Kompetanse har i tillegg avdelinger i Rørvik og Namsos.

Her finner du kontaktinformasjonen vår.