Miljøtjenester

BunnprøveBedriften har siden 2000 opparbeidet seg en utstrakt erfaring i alle typer miljøtjenester innenfor vann og bunnmiljø, og vi utvikler oss stadig videre.

Miljøavdelingen samarbeider tett med våre øvrige avdelinger i Aqua Kompetanse. Sammen med Fiskehelse, Vanndynamikk og Forskning og Utvikling, søker vi å levere den til enhver tid beste rådgivningen basert på objektiv kompetanse- levert av engasjerte og dedikerte medarbeidere.

Miljøavdelingens viktigste tjenester:

 • Forundersøkelser
 • B-undersøkelser
 • C-undersøkelser
 • ASC-undersøkelser
 • Lokalitetsundersøkelser og rådgiving
 • El-fiske
 • Strandsoneundersøkelse
 • Kystsoneplanlegging
 • Havbunnskartlegging
 • Naturtypekartlegging
 • Ledelse og gjennomføring av søknadsprosesser for havbruksaktører i forbindelse med opprettelse/endring av lokalitet

Her finner du oss:

Otto, Aqua KompetanseVårt kjerneområde er hav, vassdrag og vann mellom Smøla i sør og Bodø i nord- men vi tar oppdrag i hele landet. Vi er meget mobile; vi operer fra eget, eller oppdragsgivers fartøy.

Våre miljø-rådgivere sitter på Lovund, Sandnessjøen og i Flatanger. Aqua Kompetanse har i tillegg avdelinger i Rørvik, Namsos og Steinkjer