Nærings-PhD

En Nærings-PhD er et doktorgradsprosjekt som utføres av en ansatt i en bedrift, og som har tydelig relevans for bedriftens virksomhet. Nærings-PhD-en gagner ikke bare den ansatte, men også den gradsgivende institusjonen og bedriften selv. 

Ved å tilby våre ansatte muligheten til å ta en doktorgrad, øker vi den interne kompetansen i Aqua Kompetanse og styrker kontaktene våre med akademia. 

Slik kan vi tilby kundene våre både grunnforskning, anvendt forskning og utviklingsarbeid. 

Mer informasjon om ordningen finner du på Forskningsrådets nettsider.


Pågående doktorgradsprosjekt i Aqua Kompetanse AS

 

Christine Klykken – Ph.d. i biologi (2019 – 2023)

The influence of water and feed quality on the development of nephrocalcinosis in farmed Atlantic salmon (Salmo salar) parr and smolt (arbeidstittel).

Gradsgivende institusjon: NTNU

Her kan du lese om doktorgradsprosjektet. 

 

 

 

 

Avlagte doktorgradsprosjekter

Fredrik Staven – Ph.d. i akvatisk biovitenskap (2018 – 2022)

​​​​Interaction studies on lumpfish exposed to Atlantic salmon: behavioural observations and the underlying physiological and neurobiological mechanisms​.

Gradsgivende institusjon: Nord Universitet