Fiskehelse

 

Vårt hovedmål er å gi kunden best mulig forutsetninger for å ha optimal fiskehelse i sine anlegg. Vårt arbeid skal til enhver tid utføres i henhold til myndighetenes lover og forskrifter. Vi legger stor vekt på å utvikle oss i samarbeid med næringa og bidra til et godt samarbeid mellom aktørene for å møte morgendagens utfordringer.

Vår viktigste tjenester er:

  • Fiskehelsetilsyn/helsekontroll, med spesielt vekt på forbyggende arbeid
  • Fiskevelferdskurs/undervisning
  • Gi råd i andre relevante fiskehelsefaglige emner
  • Brønnbåtkontroll

 

Samarbeider for å optimalisere bruken av rensefisk

Aqua Kompetanse, Namdal Rensefisk og Nordland Rensefisk skal jobbe tett sammen for å optimalisere bruken og finne ut mer om hvordan enda flere rognkjeks kan overleve produksjonssyklusen av laks i sjøen.

Les mer om samarbeidet mellom partene. 

 

Forsker på interaksjon mellom fisk

Den lille fisken rognkjeks brukes til avlusing av laks. Fredrik Staven i Aqua Kompetanse forsker på hvordan rognkjeksen finner seg til rette i ei merd full av laks. 

Les mer om forskningen på rognkjeks.