Hygieneinspeksjoner

Klikk her for bestilling av Hygieneinspeksjon

Vakttelefon: 460 07 979

Åpningstider på vakttelefon: Alle dager 08:00-16:00

Vakttelefonen er ikke åpen på røde dager

Dersom du ikke får svar, så blir du oppringt så snart vakthavende er ledig. Vi ber om at du ikke kontakter vårt fiskehelsepersonell på deres private telefonnummer. 

Inspeksjoner som skal utføres i løpet av helg bør meldes inn før fredag kl. 12, da vi  har begrenset kapasitet i helgene. Meld inn oppdraget så tidlig som mulig, da er det større sannsynlighet for at vakthavende kan gjennomføre oppdraget til ønsket tid. Vakthavende gjennomfører bestilt hygieneinspeksjon så raskt som praktisk mulig mht. reisevei, arbeidstid og hviletid.

For kontroller utenfor ordinær arbeidstid, altså kveld og helg, kommer det et tillegg i prisen. Vær oppmerksom på at ved kontroll etter omvask kan du bli fakturert for vakthavendes eventuelle ventetid.

 

Du må oppgi:

  • Båtnavn og type (også for «kjente» båter)
  • Fakturamottaker
  • Kontaktinformasjon til båten
  • Ønsket dato og klokkeslett
  • Siste oppdrag
  • Neste oppdrag
  • Grad av hast

Grundig vask og desinfeksjon av båter og utstyr er et av de viktigste tiltakene for å hindre smittespredning mellom anlegg. Både lovverket og interne retningslinjer fra oppdragsgivere stiller krav om at rengjøring og desinfeksjon skal være inspisert og attestert av autorisert dyrehelsepersonell. Det skal også attesteres for karantene eller slipsetting.

Aqua Kompetanse AS inspiserer brønnbåter, servicebåter, avlusingsenheter, fôrflåter, transportbiler og annet utstyr som krever attest på godkjent vask og desinfeksjon. Hygieneinspeksjonen baseres på gjennomgang av dokumentasjon, visuell kontroll av rengjøring samt objektive målinger (ATP-test). Vi kan også svare på spørsmål knyttet til hygiene, biosikkerhet og smitterisiko.