Analyse av algestatus

Trenger dere bistand til å vurdere algestatusen i anleggene? Vi tilbyr bistand både ved akutt behov og gjennom langsiktig overvåkning.

Mikroskopbilde av alger

Mikroalger er svært viktig for hele den marine næringskjeden, og de fleste artene anses som helt ufarlig. I enkelte tilfeller kan de derimot skape utfordringer for oppdrettsfisk. 

Skadelige alger kan gi dårligere håndteringstoleranse, redusere appetitt og tilvekst og i verste fall føre til akutt dødelighet. Et eksempel på det sistnevnte var algeblomstringen med Chrysochromulina langs kysten i Nord-Norge i 2019 som medførte store tap av oppdrettslaks.  

Be oss om hjelp

Aqua Kompetanse tilbyr vurdering av algestatus. Vurderingen gjøres ved at vi kvantifiserer og identifiserer algeceller og rapporterer tilbake til dere med en tolkning av algenes tetthet og faregrad. 

Risikobasert vurdering, ved akutt behov

Algetelling bestiller du ved å sende en e-post til alge@aqua-kompetanse.no eller ved å ringe oss på telefon 74 28 84 30 alle dager 08:00-16:00. 

Dersom du ikke får svar, så blir du oppringt så snart vakthavende er ledig. Vi ber om at du ikke kontakter vårt personell på deres private telefonnummer. 

Algeprøvene sendes til

Aqua Kompetanse AS
Søren Thornæs veg 10
7800 NAMSOS

Prøvetakingen gjøres ved å følge prosedyren beskrevet i feltskjemaet. Vi ber om at du fyller ut feltskjemaet og legger det ved prøveforsendelsen. Vi anbefaler også at du i tillegg sender en e-post til alge@aqua-kompetanse.no når du bestiller. 

Vi har som mål å ha resultatet klart dagen etter prøvemottak. Hvis resultatet av tellingen ønskes før helgen, må vi få prøven tilsendt senest kl 15:00 på torsdag. Prøver mottatt senere blir normalt telt på mandag. For tellinger utenfor ordinær arbeidstid, altså kveld og helg, kommer det et tillegg i prisen. 

Langsiktig overvåking

Fast overvåking av algestatus gir oversikt over trender over tid og er et element i vurderingen av lokaliteter. Et tidlig varsel om oppblomstring er også verdifull informasjon for å kunne iverksette tiltak. 

Vil du ha bistand til å sette opp et overåkningsprogram? Ta kontakt med oss på alge@aqua-kompetanse.no.  

Feltskjema

Her kan du laste ned feltskjemaet.

Feltskjema algetjeneste (pdf)

Feltskjema algetjeneste (excel)