FoU

Kvinne undersøker fisk

Aqua Kompetanse utfører alle typer undersøkelser tilknyttet marint miljø og oppdrett. Vi driver blant annet uavhengig forskning som flere aktører kan nyttegjøre seg, deriblant oppdrettsnæringen. 

Vi har en dedikert avdeling for forskning og utviklingsarbeid, bestående av doktorgradsstipendiater og prosjektledere med mastergrad i bl.a. marin økologi og økotoksikologi. I tillegg har vi meget faglig dyktige ansatte i de andre avdelingene våre som også deltar aktivt i utviklingsarbeid i samarbeid med næringslivet. 

Vi samarbeider tett med både næringsliv og forskningsinstitusjoner, og våre ansatte har både høy faglig kompetanse og praktisk erfaring innenfor en rekke felt. Det betyr at vi kan bistå med alt fra prosjektledelse, forsøksoppsett og gjennomføring av feltarbeid, og sammenstilling av resultater. Sammenstillingen tilpasser vi kundens behov, i lettfattelige rapporter, populærvitenskapelige artikler eller vitenskapelige artikler.

Her finner du et utvalg av våre publikasjoner.