Bli litt bedre kjent med oss!

Går du på ungdomsskolen eller i videregående opplæring og lurer på hvilken utdanning du skal ta videre? Hos oss i Aqua Kompetanse jobber det autorisert fiskehelsepersonell, marinbiologer og oseanografer, samt andre fagfolk innenfor havbruk, økologi og fysiologi. Velger du en av disse studieretningene, håper vi du tenker på oss når du skal velge arbeidsgiver!

Her kan du bli litt bedre kjent med oss!