Anne Lene Dale

Fast ansatt i Aqua Kompetanse siden august 2022. Koordinator for samarbeidet om biosikkerhet og fiskehelse mellom selskapene i PO 7. Statsviter og tidligere diplomat med bred erfaring. Stasjonert i Syria, ved NATO-delegasjonen og som ambassadør i Mosambik. Kommunikasjonssjef i UD, har også ledet Næringslivsseksjonen. Andre oppdrag utenom UD har vært instituttsjef ved Fafo AIS og […]

Read More