Digitalt sluttmøte i STRATEGI

 • Forventet fordøyelsestid for lakselus i rognkjeksens mage er estimert til 29 timer ved 9 grader, mens pellets har en tydelig kortere fordøyelsestid. 
 • Det er store variasjoner i rognkjeksens hold mellom lokaliteter i Norge. Rognkjeks som veier rundt 40 gram har flest lus i magen. Antall lus i magen ser ut til å øke ved bedre hold. 
 • For å beregne rognkjeksas hold anbefales det å benytte kondisjonsfaktoren tilpasset rognkjeks heller enn en visuell vurdering eller Fultons kondisjonsfaktor.

Dette er bare noen av funnene fra STRATEGI (FHF-901693): Fôringsstrategiens påvirkning på ernæring og lusebeite-effektivitet hos rognkjeks i sjø. 

Nå inviterer vi til digitalt sluttmøte i STRATEGI tirsdag 31.oktober kl 12-14. Møtet er åpent for alle. 

Agenda

 • Kort orientering om prosjektet – Camilla Karlsen
 • Fordøyelsestid (AP 2) – Fredrik Staven
 • Utvikling av verktøy for vurdering av ernæringsstatus på merdkanten (AP 3) – Camilla Karlsen
 • Dokumentere ernæringsstatus og lusebeite-effektivitet i Norge (AP 1.3) – Magne Aldrin/Solveig Engebretsen
 • Små-skala forsøk pellet mot blokk (AP 1.1) – Patrick Reynolds/Albert K. D. Imsland
 • Stor-skala forsøk pellet mot blokk (AP 1.2) – Silje Stensby-Skjærvik
 • Stor-skala forsøk periodevis fasting (AP 1.2) – Silje Stensby-Skjærvik
 • Presentasjon av håndboken (AP4) – Camilla Karlsen
 • Avslutning – Camilla Karlsen

Her finner du lenken til Teams-møtet. 

Sluttrapport og håndbok vil publiseres når prosjektet er avsluttet 30.november.

 

Har du spørsmål om møtet eller prosjektet? Ta kontakt med Camilla Karlsen.