Vil du forske i den blå næringa?

Har du lyst til å drive med forsknings- og utviklingsarbeid, og arbeide tett på havbruksnæringa? Nå har vi to ledige forskerstillinger! 

mann som jobber ved pc-skjermer

Vi søker etter to personer i faste heltidsstillinger for å styrke forsknings- og utviklingsavdelingen vår.

Søknadsfrist for begge stillingene: 16. januar.

Her kan du lese hele utlysningsteksten for forskerstillingen innen marin økologi. 

Her finner du hele utlysningsteksten for forskerstillingen i molekylærbiologi.  

Har du spørsmål om stillingene? Ta kontakt med Torolf Storsul, som er leder for FoU-avdelingen vår. FoU-avdelingen driver forskning- og utviklingsarbeid knyttet til oppdrett og marint miljø.  Avdelingen består av 7 dedikerte medarbeidere som samarbeider tett med de andre avdelingene våre; miljøavdelingen, vanndynamikkavdelingen og fiskehelseavdelingen.

Bli bedre kjent med oss!

Aqua Kompetanse AS ble stiftet i 2000, og har i dag avdelinger i Flatanger, Namsos, Rørvik, Sandnessjøen, Tromsø, Bergen og Stavanger. Vi går på jobb for livet i havet – hver eneste dag.

Hos oss jobber autorisert fiskehelsepersonell, marinbiologer og oseanografer, samt andre fagfolk innenfor havbruk, økologi og fysiologi. Vi utfører alle typer undersøkelser tilknyttet marint miljø og oppdrett.

Her kan du se hvem som jobber i Aqua Kompetanse – kanskje er det noen kjente navn du kan ta en prat med?

Kvinne som ser i et mikroskop