Aqua Kompetanses første nærings-PhD

Fredrik Ribsskog Staven kan ta sommerferie med en doktorgrad i akvatisk biovitenskap i hånda. For noen uker siden disputerte han med doktorgradsarbeidet som så på hvordan rognkjeks responderer med atlantisk laks. 

Det ble veldig tydelig for meg at det er mange ubesvarte spørsmål rundt samspillet mellom laks og rensefisk da jeg skrev masteroppgaven min, forteller Fredrik.Smilende mann holder en bok foran seg

Spørsmålene fortsatte å kverne i bakhodet på Fredrik etter at han kom tilbake til jobben i Forsknings- og utviklingsavdelingen i Aqua Kompetanse. Da han fikk satt seg inn i alt det pågående forskningsarbeidet som foregikk i havbruksnæringen i Flatanger, fikk han nye ideer til videre forskning. 

Jeg skjønte at jeg ikke klarte å legge fra meg alle spørsmålene og hypotesene, så jeg gikk til sjefen min og spurte hvordan han stilte seg til at jeg skulle søke om en nærings-PhD. Han sa ja uten å blunke, smiler Fredrik. 

Viktig forskning

Hensikten med Fredriks doktorgradsarbeid var å kartlegge hvordan rognkjeks; den vanligste rensefisken som benyttes i kampen mot lakselus hos oppdrettslaks i Norge, responderer til interaksjon med atlantisk laks. Kartleggingen har både sett på de medfødte egenskapene til rensefisk og hvordan arten eventuelt blir tilvent laksefisk. I arbeidet har Fredrik sett på de fysiologiske og nevrokjemiske faktorene som styrer sosial atferd og lusespising.

Jo mer vi vet om hvordan rognkjeksa opererer som lusespiser i naturen og om de grunnleggende biologiske mekanismene dens, desto større fordel har vi i bruken av rognkjeks i fremtidig avl, sier Fredrik.

Forsøkene omhandlet hvordan interaksjon i fullskala merd påvirket rognkjeks og hvordan naive individer responderte til akutt eksponering til laks, samt langtidseffektene fra sameksistens i karmiljø.​

Både forskerkompetansen Fredrik har opparbeidet seg generelt og spisskompetansen gjennom graden er viktig for framtidig arbeid i FoU-avdelingen vår, sier Alexander Lindseth, som er daglig leder i Aqua Kompetanse. 

Samarbeid mellom Nord universitet og Aqua Kompetanse

Skjerm med navnet på doktorgradsavhandlingen

En Nærings-PhD er et doktorgradsprosjekt som utføres av en ansatt i en bedrift, og som har tydelig relevans for bedriftens virksomhet. Nærings-PhD-en gagner ikke bare den ansatte, men også den gradsgivende institusjonen og bedriften selv. 

Når vi tilbyr våre ansatte muligheten til å ta en doktorgrad, øker vi den interne kompetansen vår og styrker kontaktene våre med akademia, sier Alexander. Det betyr at vi kan tilby kundene våre bedre og mer oppdatert forskning. Dette er et godt samarbeid for alle parter, og vi samarbeider gjerne med Nord universitet igjen på kommende prosjekter. 

Doktorgraden ble finansiert med midler fra Forskningsrådet og Aqua Kompetanse. Fredrik beholdt jobben som fagleder for FoU; men gikk ned til en 25% stilling. De resterende 75 % av tiden jobbet han med doktorgraden sin. 

Det jeg har satt mest pris på med denne organiseringen, er at jeg har beholdt den tette kontakten jeg har med næringa, sier Fredrik. 

Leverte på normert tid

7 mennesker står foran en tavle

 

4 år etter at Fredrik begynte arbeidet med doktorgraden, kan han nå titulere seg med en doktorgrad i akvatisk biovitenskap. 

Jeg ble pappa helt i innspurten av doktorgradsarbeidet, så du kan trygt si det har vært rock n´roll døgnet rundt de siste månedene, smiler Fredrik. Nå skal jeg ha en velfortjent ferie, før det er tilbake til FoU-avdelingen i Aqua Kompetanse; med mye nyvunnen kunnskap jeg gleder meg til å ta i bruk.