Forsker sammen for å bedre fiskevelferden

Fire mennesker i arbeidsklær på en vår
Lauris Boissonnot, Camilla Karlsen, Håvard Kaland og Grete Hansen Aas

Hvordan kan forskningen bidra til redusert dødelighet og bedre velferd hos rensefisk? Deltakerne i forskningsprosjektene DOKUMENTAR og STRATEGI har alle samme mål for øyet, og forrige uke var de samlet på en av lokalitetene som inngår i begge prosjektene.

Det er tett synergi mellom de to prosjektene, sier Lauris Boissonnot, FoU-koordinator i Aqua Kompetanse. 

Lauris leder forskningsprosjektet STRATEGI, som har som mål å dokumentere ernæringsstatusen hos rognkjeks i sjø. Hun deltar også i DOKUMENTAR, og leder arbeidspakken som fokuserer på rensefisk i sjøfasen. DOKUMENTAR ledes av Akvaplan-NIVA, og involverer NTNU og flere forskningspartnere, blant annet Havforskningsinstituttet og GIFAS. 

Felles lokaliteter

To smilende kvinner med arbeidsklær og hjelm
Camilla Karlsen og Lauris Boissonnot

I DOKUMENTAR kartlegges faktiske årsaker til dødelighet og tap av rensefisk. I tillegg følger NTNU opp velferden hos rognkjeks og leppefisk ved to lokaliteter. 

I STRATEGI studerer man hvordan ulike fôringsstrategier påvirker ernæringsstatusen og velferden hos rognkjeks i kommersielle anlegg. 

Vi har storskala-forsøk ved 4 lokaliteter, blant annet ved lokaliteten vi besøkte sammen, forteller Boissonnot. Det var både interessant og gøy å være på lokalitet sammen og se at alt henger sammen med alt. Samarbeider vi om arbeidet, blir det enklere å nå målet; nemlig å redusere dødeligheten og bedre velferden hos rensefisken. 

Oppdrettsmerd