Gjør det enklere å påvise nyrestein hos laks

                                                                                                               29.08.2022

Aqua Kompetanse tar i bruk røntgen for å påvise nyrestein og deformiteter hos laks.                                    

– Nyrestein, eller nefrokalsinose, er en utbredt tilstand hos oppdrettslaks i settefiskfasen, sier Christine Klykken, som er doktorgradsstipendiat hos Aqua Kompetanse. – Bruken av røntgen gjør det enklere og raskere å påvise utbredelsen av nefrokalsinose ute på et anlegg. Smilende kvinne

Bedre diagnostikk

Sammen med forskere fra NTNU, Pharmaq Analytiq og Universitetet i Tromsø, gjennomførte Klykken og kollega Lauris Boissonnot i Aqua Kompetanse en pilotstudie hvor de brukte røntgen for å kartlegge nefrokalsinose hos laks. 

Pilotstudien ga så gode resultater at vi har bestemt oss for å ta dette ut i markedet, sier Klykken. Bruken av røntgen gjør det enklere og raskere å påvise utbredelsen av nefrokalsinose ute på et anlegg.

Her kan du lese publikasjonen. 

Nefrokalsinose topper listen over de viktigste helseutfordringene for laks i settefiskfasen i Fiskehelserapporten 2021. Nefrokalsinose beskrives som en utfelling av kalsiumsteiner i nyrene (forkalkninger), og sykdommen kan ha dramatiske konsekvenser for fiskens overlevelse. 

Selv om det har vært et økende fokus på tilstanden de siste årene, er oppfølging og uttesting av tiltak fortsatt hemmet av mangelen på ikke-invasive metoder for vurdering. 

Fisk med nefrokalsinose viser sjelden synlige tegn på at de har nyrestein, og derfor har det vært krevende å overvåke både utbredelsen og utviklingen av sykdommen. Fram til nå har den eneste måten å påvise sykdommen forutsatt at man avliver fisk.

Med røntgen kan vi påvise forkalkninger i nyrene på bedøvet fisk, forklarer Klykken. Dette er en klar fordel, siden vi kan undersøke et større antall fisk uten å måtte avlive.

Stort potensiale

Røntgen er svært fordelaktig for videre forskning og oppfølging. Med røntgen kan man undersøke de samme individene gjentatte ganger for å se hvordan forkalkninger i nyrene utvikler seg over tid på individnivå. 

Vi vil også kunne si med sikkerhet om tilstanden er reversibel eller ikke, sier Klykken. 

Røntgen vil også kunne være med på å avdekke årsaker til nefrokalsinose, og bidra til hvordan vi kan innrette anleggene slik at vi forhindrer nyrestein hos fisken.  

Illustrasjon av en person som bruker røntgen på en fisk

Det bærbare røntgenoppsettet kan tas med ut på anleggene som skal undersøkes; både settefiskanlegg og matfiskanlegg. 

– Oppdretterne vil umiddelbart kunne få svar på hvorvidt fisken har nefrokalsinose, sier Klykken.

I tillegg til nefrokalsinose, egner røntgen seg godt til å påvise ryggdeformiteter. Klykken ser også på om røntgen kan brukes til å se på andre problemstillinger; for eksempel tidlig kjønnsmodning og om fisken har spist.

– Du kan få mye informasjon ut av et bilde, sier hun. – Vi mener at røntgen vil bli et viktig supplement i arbeidet med fiskehelse og velferd i næringa.

Vil du vite mer om tjenesten? Ta kontakt med Christine Klykken.