NYBRØK

Aqua Kompetanse er en av partnerne i FHF-prosjektet NYBRØK som handler om å få økt kunnskap om brønnbåtoperasjoner.

Her finner du fagartiklene som blir skrevet i prosjektet.

Gassover­metning i oppdretts­næringen
Hva betyr totalgasstrykk, trykkfall og når er det fare for bobledannelse?

Les prosjektets to artikler om gassovermetning i vann, og hvilken påvirkning det kan ha på fisken. Artiklene sto på trykk i Norsk Fiskeoppdrett nr 10/2023.

Her kan du lese artiklene.

Hvor stort trykkfall tåler fisken?

I den andre artikkelen, som sto på trykk i Norsk Fiskeoppdrett nr 4/2024,  diskuteres meka­nismer som kan gi gassboblesyke hos fisk, og noe av bakgrunnen for de kon­trollerte forsøkene som er utført i prosjektet.

Her kan du lese artikkelen. 

Laks påvirkes negativt av sink i brønnbåt

I kontrollerte forsøk, hvor ferskvannsbehandling av laks i brønnbåt ble simulert, ble det vist at laks påvirkes negativt av forhøyede konsentrasjoner av sink. Forsøket viste også at fisken klarte seg noe bedre i ubehandlet ferskvann (råvann) sammenlignet med behandlet ferskvann (fjernet partikler) som var tilsatt silikatlut.

Her kan du lese artikkelen.