Gjør det enklere å følge opp rognkjeks i sjø

Følger vi opp rognkjeksa best mulig, kan vi komme sykdom, redusert velferd og dødelighet i forkjøpet. Nå lanserer Aqua Kompetanse en gratis prosedyre som kan gjøre det systematiske arbeidet på merdkanten enklere. 

Smilende kvinne med hendene i kors foran brystet– Målet er å legge til rette for at det skal bli enklere å følge opp rognkjeksa best mulig, sier Marthe Austad, som er rensefisk-koordinator i Aqua Kompetanse.

Gjennom et prosjekt initiert og fullfinansiert av rognkjeksprodusentene Nordland Rensefisk AS og Namdal Rensefisk AS har Aqua Kompetanse kartlagt lusespising, diettpreferanser og velferdsindikatorer hos rognkjeks i produksjonsområde 7 (gamle Nord-Trøndelag) og deler av produksjonsområde 8 (Helgeland) siden 2019. For å kunne gjennomføre kartleggingen, ble det utarbeidet prosedyreverk som ga oss et omfattende datasett. 

– Dette prosedyreverket legger vi nå ut for fri bruk, og vi håper det kan være et verktøy som oppdrettsnæringa kan ta i bruk for å jobbe videre med bruken av rensefisk, sier Ole Martin Løfsnæs, som er daglig leder i Namdal Rensefisk AS. Smilende mann

Gratis verktøy

https://aqua-kompetanse.no/rognkjeksoppfolging/ kan du laste ned følgende:

  • Håndbok for oppfølging av rognkjeks i sjø
  • Feltskjema klart til utskriving
  • Velferdsrapport og digitale feltskjema for opptil 15 merder

Dokumentene legger til rette for en systematisk oppfølging av rognkjeks i sjø. 

De inneholder blant annet scoringer på ytre lyter, indre parametere og mageinnhold. Det er utarbeidet et scoringssystem for velferd som gjør det enklere å følge utviklingen i velferd over tid.

Håndboken inneholder også faktainformasjon om årsakene til ulike funn, hvilken innvirkning de kan ha på fiskevelferden og hvilke tiltak man eventuelt kan gjøre for å unngå negativ utvikling i fiskevelferden. 

Behov for hjelp?

Både måten å score på, tiltakene og anbefalingene er basert på Aqua Kompetanses erfaringer fra felt.

– Vi vet at det kan være utfordrende å finne tid til å behandle store mengder data i en travel arbeidshverdag, sier Austad. – Tar du i bruk prosedyren, vil du i løpet av kort tid ha generert omfattende data. Trenger dere råd eller bistand til analyser, kan dere gjerne ta kontakt.

 

Her kan du laste ned håndboka med tilhørende dokumenter. 

Her finner du kontaktinformasjonen til oss i Aqua Kompetanse.