Opprettholder normal drift

Mens korona-pandemien pågår, skal vi i Aqua Kompetanse opprettholde tjenesteproduksjonen innen miljøtjenester, vanndynamikk og fiskehelse samtidig som vi ivaretar smittevern mellom mennesker. 

Sjømatproduksjon er en samfunnskritisk rolle. Det er et ansvar vi tar på største alvor. 

Det er en selvfølge for oss at vi er oppdatert på den til enhver tid nyeste informasjon fra myndighetene, og vi følger alle anbefalinger og pålegg. Samtidig er vi lydhøre for at noen av kundene våre har regler som er mer restriktive enn de myndighetspålagte. 

Forsiktig tilbakevending til kontorene

Som i de fleste andre bedrifter, har alle våre ansatte hatt hjemmekontor en lengre periode. Fra og med begynnelse av mai vil kontorsituasjonen normaliseres. Vi overholder veileder for godt smittevern i kontorlandskapet, og pålegger oss en rekke tiltak som vil minimere risiko for smitte.

Fysiske besøk og feltarbeid

Vi begrenser antall personer som drar ut til anleggene. Personer med luftveissymptomer reiser ikke under noen omstendigheter ut til anlegg. 

Fiskehelsepersonell reiser ikke ut til anlegg uten at dette er klarert med anleggseier.

Når vi utfører feltarbeid for vanndynamikk og miljøavdelingen, gjør vi det i størst mulig grad fra våre egne båter, og vi har fysisk kontakt med så få personer som mulig. 

Siden vi jobber i ulike kommuner, har vi naturligvis gjort oss kjent med retningslinjene i de ulike kommunene, og følger de lokale ferdselsrestriksjonene. 

Meld behov tidlig

Vi setter stor pris på om dere melder ifra om behov for hjelp fra oss så tidlig som mulig. Vi har foreløpig god kapasitet, men vi vil gjerne planlegge alt som planlegges kan. 

Målet vårt er at vi skal betjene dere alle på best mulig måte.

Ta vare på hverandre- og ring oss gjerne om du lurer på noe.

Du finner våre kontaktdetaljer her.