Samarbeid i PO 7

I PO 7 samarbeider oppdrettsselskapene om å finne felles tiltak rundt lakselus og andre fiskehelseutfordringer, sonestruktur, overvåking m.m.

Samarbeidet består av fiskehelsepersonell, driftspersonell og beslutningstagere fra alle oppdretterne i området. Aqua Kompetanse AS har rollen som koordinator for samarbeidet.

Kontaktperson:

Solveig Skjei Knudtsen, leder fiskehelse
solveig@aqua-kompetanse.no
Tlf. 932 24 039

Logg inn på samarbeidsområdet her