Samarbeider om høyoppløselig havmodellering

Aqua Kompetanse og Oceanbox.io har signert en samarbeidsavtale om levering av høyoppløselig havmodellering rettet mot havbruksnæringen. Det gjør at vi kan tilby kundene våre raskere respons og en enda høyere grad av nøyaktighet og pålitelighet i de oseanografiske modellene våre. 

bølger

 

Oceanbox.io har signert sin første store avtale med konsulentselskapet Aqua Kompetanse AS som kjøper lisens for programvareløsninger for oseanografisk modellering med høy oppløsning for norskekysten. Målet er å etablere tjenester for havbruksnæringen med økt presisjon ved kartlegging og kontroll av miljøforhold rundt planlegging og operasjonell drift av oppdrettsanlegg. Som en del av å avtalen får Aqua Kompetanse lisens til å benytte hele programvareporteføljen til Oceanbox gjennom en pilotperiode som strekker seg fra frem til sommeren 2023.

«I Oceanbox er vi svært begeistret over å få på plass en avtale med en så kompetent organisasjon som Aqua Kompetanse», sier CEO Svenn Hanssen. «Samarbeidet mellom oss har fungert svært godt helt fra første stund. Gjennom kreative prosesser lærer vi mye om behov og prioriteringer til havbruksnæringen, og kan bidra med å utvikle løsninger som både er nyskapende og etterspurte.»

«Vi er veldig glade for å kunne benytte programvaren til Oceanbox i våre prosjekter. På denne måten kan vi tilby våre kunder raskere respons og en enda høyere grad av nøyaktighet og pålitelighet i våre oseanografiske modeller», sier daglig leder Alexander Lindseth i Aqua Kompetanse». Dette vil blant annet bidra til økt konkurransekraft og bærekraft i havbruksnæringen, og vi ser frem til å jobbe sammen for å kunne tilby innovative løsninger til våre kunder.»

Vil du vite om dette er noe for dere? Ta kontakt med Linda Hagen!