Vokser i det stille

Økt pågang fra både nye og etablerte kunder gjør at Aqua Kompetanse nå åpner kontorer både i Bergen og Tromsø.

– Etterspørselen etter tjenestene våre har økt betraktelig de siste årene, forteller Alexander Lindseth, som er daglig leder i konsulentselskapet. – Det er tydelig at vi har truffet en nerve i havbruksnæringen. 

Mann i grønn jakke og kvinne i svart jakke med flagrende hår
Alexander Lindseth og Turid Korsnes Lian

Større nedslagsfelt

Aqua Kompetanse, som har hovedkontor i Flatanger nord i Trøndelag, har vokst i det stille de siste årene. For to år siden var de 25 ansatte; i mars rundet de 50 ansatte. 

– Samtidig som vi har rekruttert nye ansatte, har vi redusert turn-overen i selskapet, forteller økonomi- og administrasjonssjef Turid Korsnes Lian; også hun er relativt nyansatt. – Det at de ansatte trives så godt at de blir i jobben, er det beste komplimentet vi kan få. Nå har vi en fin blanding av nyutdannede med fersk kompetanse og erfarne rådgivere og veterinærer. 

Med de nye kontorene i Bergen og Tromsø øker Aqua Kompetanse tilstedeværelsen til seks steder. I tillegg til de nye lokasjonene, er de allerede til stede i Sandnessjøen, Rørvik, Flatanger og Namsos, i tillegg til et kontor på Steinkjer. 

Mann i gul arbeidsjakke foran et hav med regnbue og et fyr
Eskil Solberg

 – Det er viktig for oss å være der kundene våre trenger bistand fra oss, sier Eskil Solberg, som er leder i miljøavdelingen i Aqua Kompetanse. – Før jobbet vi fra Smøla i sør til Gildeskål i nord. Nå har vi kort vei til de fleste lokalitetene mellom Bergen og opp til russegrensa. 

Veksten i Aqua Kompetanse bunner utelukkende i naturlig vekst. 

– Vi har ikke brukt ei krone på oppkjøp de siste 10 åra, og markedsbudsjettet er minimalt. Fornøyde kunder gjør jobben for oss, smiler Lindseth.

På jobb for oppdretterne

Aqua Kompetanse utfører alle typer undersøkelser i sjø og ferskvann, blant annet tjenester innenfor fiskehelse, miljøundersøkelser og rådgiving, vanndynamikk og FoU. 

– Det har vært en voldsom utvikling i havbruksnæringen de siste årene, og vi utvikler oss i takt med behovene og ambisjonene i næringa, sier Lindseth.

For å kunne bistå kundene best mulig, har Aqua Kompetanse bevisst rekruttert ansatte med ulik fagbakgrunn. Alt fra veterinærer og fiskehelsebiologer til oseanografer og andre fagpersoner innen havbruk, økologi og fysiologi bistår næringa både til lands og til vanns. 

– Vi står opp og går på jobb for oppdretterne – hver eneste dag, sier Lindseth.
– Kunnskapen vår om fisk og det marine miljøet ligger i bunnen for alt vi gjør. Det gjør at næringa og vi kan trekke veksler på hverandre. Vi har alle samme mål for øyet; En mer bærekraftig matproduksjon.

 

Interessert i å bli bedre kjent med oss? Ta kontakt!